GETAT
Herkes mutluluğu yaşarken, istediğin kadar görmezden gel, tek kandırdığın kendinsin, başkası değil.

Cinsel işlev bozukluğu; modern toplumda kişi için, saklanması ve görmezden gelinmesi büyük yük olan bir sorundur. Eğitim durumu ve sosyokültürel durumu her ne olursa olsun toplumun her kesiminde aslında içten içe yanan bir problemdir. Bireyin sanki sadece kendi başına geldiği ve başkasında olmadığını düşündüğü, önce ikili yaşantısını sonra psikososyal beklenti ve sonuçlarına istinaden normal yaşantısını etkileyecek bir “uyum” sorunu ve her iki bireyin sorunudur.

İlişki, seks, güzel sevişme sanatı; nasıl isimlendirirseniz isimlendirin fark etmez; bireyin kendini hissetme yoludur. Bu olay eksik veya hatalı olduğunda bu ihtiyaç farklı yollarla, farklı kişilerle, sapmalar ve takıntılarla bir şekilde giderilir ama bu yol normalin dışıdır ve kimseye gerçek anlamda haz ve mutluluk vermez. Bireylerin ayrı ayrı bir bütün olması ve bununla birleşerek yaşayabilecekleri özel anların yerini hiçbir aktivite yönelim veya bahane dolduramaz.

CİNSEL TERAPİ UYGULAMASI

  • Tedavi ve destek istemek aslında işin en önemli kısmıdır. Danışanın bir sorunu olduğu gerçeğini kabul etmesi gerekmektedir. ASLINDA SORUNU OLDUĞUNU FARKETMESİ kişinin özgürleşmesinde ilk adımdır.
  • Danışanın sorunu ve tedaviye olan katılımına göre seans sayısı değişmektedir. Seanslar 45 dakikalık görüşmeler halinde olmaktadır.
  • Aslında olay bir “UYUM” sorunu olması sebebiyle duruma göre eşin katılımı da yerine ve soruna göre İSTENDİĞİ ve KABUL EDİLDİĞİ TAKDİRDE sağlanmaktadır.
  • Terapiler kişiye özeldir. Belli kalıplara bağlı kalınsa da öneriler danışanın özelliklerine göre belirlenir.
  • Bilgileriniz gizlidir. Paylaşılamaz.
  • Tedaviyi yapan kişi sizin için bir nesnedir ve öznel bağ kurmaz. Yargılamaz. Ne anlatılırsa anlatılsın sadece dinler ve anlattıklarınızı veri olarak kullanarak size bir yol çizer.
  • Tedavinin odağında danışan kişi vardır. Hekim veya terapi uzmanı sadece yol gösterir ve kapı açar. O YOLDAN GİTMEK VE KAPIDAN GEÇMEK DANIŞAN KİŞİNİN TERCİHİ VE YAPMASI GEREKEN BİR OLAYDIR. İstemediğiniz bir şey dikte ettirilemez. 

 

Whatsapp Destek Hattı
Whatsapp Destek