Check-Up

Metobolik Panel

Glukoz (Açlık kan şekeri)

Diyabet hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

HBA1C

Geçmiş 2-3 aydaki ortalama şeker düzeyini gösterir.

Üre (Bun)

Böbrek hastalarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Kreatinin

Böbrek hastalarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Ürik Asit

Gut ve böbrek hastalıklarının tanısı ve izleminde yararlanılır.

T.Kolesterol

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlemesi, kolesterol metabolizmasının, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

LDL Kolestrol

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlemesi, kolesterol metabolizmasının, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

HDL Kolestrol

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlemesi, kolesterol metabolizmasının, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Trigliserid

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlemesi, kolesterol metabolizmasının, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

SGOT (AST)

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

SGPT (ALT )

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

ALP

Safra yolları hastalıkları tespitinde kullanılır.

T. Protein

Kanın plazmadaki var olan proteinlerin miktarının ölçümünde kullanılır.

Albumin

Karaciğer ve böbrek hastalıklarının tanısında kullanılır.

İnsülin Açlık

Şeker hastalığı riskinin belirlenmesinde kullanılır.

Üst Batın USG

Karın içi tüm organlarda (böbrek ,karaciğer, safra kesesi ,pankreas, dalak, yumurtalık, rahim, büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Endokrinoloji ve Metobolizma veya Dahiliye İç Hastalıkları Muayenesi

Whatsapp Destek Hattı
Whatsapp Destek Hattı