Check-Up

Genel Check-Up Paketi (Kadın)

Glukoz(Açlık kan şekeri)

Diyabet hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

Üre (Bun)

Böbrek hastalarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Kreatinin

Böbrek hastalarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Ürik Asit

Gut ve böbrek hastalıklarının tanısı ve izleminde yararlanılır.

T.Kolesterol

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlemesi, kolesterol metabolizmasının, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

LDL Kolestrol

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlemesi, kolesterol metabolizmasının, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

HDL Kolestrol

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlemesi, kolesterol metabolizmasının, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Trigliserid

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlemesi, kolesterol metabolizmasının, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

SGOT (AST)

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

SGPT (ALT )

 Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

GGT

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

ALP

Safra yolları hastalıkları tespitinde kullanılır.

CRP (Nefolometrik )

Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi risk ölçünde kullanılır.

Tam Kan (Hemogram)

Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalıkların tanısında kullanılır.

Sedimentasyon

Vücutta genel bir rahatsızlığın kullanılmasında kullanılır.

TSH

Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

HBsAg

Hepatit B enfeksiyonunun tanısında kullanılır.

Anti HBs

Hepatit B’ye karşı aşının tutup tutmadığının tespitinde kullanılır.

Tam İdrar Tetkiki

Böbrek hastalarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

CA19-9

Pankreas kanseri be gastrik kanserlerin tanı ve izleminde kullanılır.

CA15-3

Meme kanseri tanı ve izleminde kullanılır.

CEA

Kanser tanı ve izleminde kullanılır.

Akciğer grafisi

Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Tüm Batın USG

Karın içi tüm organlarda (böbrek ,karaciğer, safra kesesi ,pankreas, dalak, yumurtalık, rahim, büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Meme Usg (Bileteral)

Meme kanseri tanı ve tedavisinde kullanılır.

Mammografi (Bileteral )

Meme kanseri tanı ve tedavisinde kullanılır.(40 yaş üzerinde yapılmalıdır.)

Vajinal Smear

Rahim ağzı kanseri olmak üzere rahimle ilgili kanser tanı ve teşhisinde kullanılır.

Eko Kardiyografi

Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Elektrokardiyografi

Kalp ritim düzensizliklerinin saptanmasında kullanılır.

Efor

Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmesinde kullanılır.

Dahiliye (İç Hastalıkları ) Muayenesi

Kardiyoloji Muayenesi

Kadın Hastalıkları Muayenesi

Whatsapp Destek Hattı
Whatsapp Destek Hattı
Whatsapp Destek