Check-Up

40 Yaş Üzeri Kadın Kapsamlı Tarama Paketi

Glukoz (Açlık kan şekeri)

Diyabet hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

HBA1C

Geçmiş 2-3 aydaki ortalama şeker düzeyini gösterir.

Üre (Bun)

Böbrek hastalarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Kreatinin

Böbrek hastalarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Ürik Asit

Gut ve böbrek hastalıklarının tanısı ve izleminde yararlanılır.

T.Kolesterol

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlemesi, kolesterol metabolizmasının, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

LDL Kolestrol

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlemesi, kolesterol metabolizmasının, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

HDL Kolestrol

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlemesi, kolesterol metabolizmasının, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Trigliserid

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlemesi, kolesterol metabolizmasının, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

SGOT (AST)

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

SGPT (ALT )

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

GGT

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

ALP

Safra yolları hastalıkları tespitinde kullanılır.

Sodyum

Vücudun elektrolit ve asit-baz dengesini ve su metabolizmasını değerlendirmede kullanılır.

Potasyum

Vücudun elektrolit ve asit-baz dengesini ve su metabolizmasını değerlendirmede kullanılır.

Klor

Vücudun elektrolit ve asit-baz dengesinde bir sorun olup olmadığını belirlemek için  kullanılır.

Kalsiyum 

Kandaki kalsiyum düzeylerinin normal olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

Fosfor

Böbrek fonksiyonlarının ve kalsiyum-fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.

Amilaz

Vücuttaki enzim salgılarının normal şekilde çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi ve pankreansı etkileyen herhangi bir hastalığının varlığının araştırılmasında kullanılır.

Lipaz

Pankreas hastalığının ve birtakım farklı hastalıklarının teşhisinde kullanılır.

Magnezyum

Elektrolit dengesi ve magnezyum metobolizmasının tanımlanmasında ve preeklamsi tedavisi uygulananlarda takipte kullanılır.

CRP (Nefolometrik )

Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi risk ölçünde kullanılır.

Tam Kan (Hemogram)

Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalıkların tanısında kullanılır.

Sedimentasyon

Vücutta genel bir rahatsızlığın kullanılmasında kullanılır.

Ferritin

Demir eksikliği tanı ve tedavisinde kullanılır.

Vitamin B12

Unutkanlık, halsizlik, uzuvlarda uyuşma gibi durumların tanı ve tedavi için kullanılır.

Serbest T4

Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

TSH

Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

25 Hidroksi Vitamin D

Vücuttaki D Vitamini ölçümünü sağlar.

HBsAg

Hepatit B enfeksiyonunun tanısında kullanılır.

Anti HBs

Hepatit B’ye karşı aşının tutup tutmadığının tespitinde kullanılır.

Anti HCV

Hepatit C’ye karşı aşının tutup tutmadığının tespitinde kullanılır.

Anti HIV

AİDS hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.

Tam İdrar Tetkiki

Böbrek hastalarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

CA125

Over kanseri tanı ve izleminde kullanılır.

CA19-9

Pankreas kanseri be gastrik kanserlerin tanı ve izleminde kullanılır.

CA15-3

Meme kanseri tanı ve izleminde kullanılır.

AFP

Karaciğer problemlerinde ve gebelik takibinde kullanılır.

CEA

Kanser tanı ve izleminde kullanılır.

Tüm Batın USG

Karın içi tüm organlarda (böbrek ,karaciğer, safra kesesi ,pankreas, dalak, yumurtalık, rahim, büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Gaitada Gizli Kan Araması

Gaitada gözle fark edilmeyen gizli kan olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.

Meme Usg (Bileteral)

 Meme kanseri tanı ve tedavisinde kullanılır.

Mammografi (Bileteral )

Meme kanseri tanı ve tedavisinde kullanılır.(40 yaş üzerinde yapılmalıdır.)

Vajinal Smear

Rahim ağzı kanseri olmak üzere rahimle ilgili kanser tanı ve teşhisinde kullanılır.

Akciğer grafisi

Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Eko Kardiyografi

Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Elektrokardiyografi

Kalp ritim düzensizliklerinin saptanmasında kullanılır.

Efor

Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmesinde kullanılır.

Dahiliye (İç Hastalıkları ) Muayenesi

Kardiyoloji Muayenesi

Kadın Hastalıkları Muayenesi

Genel Cerrahi Muayenesi

Göz Hastalıkları Muayenesi

Whatsapp Destek Hattı
Whatsapp Destek Hattı