Bölümlerimiz /

Üroloji (Bevliye)

Genel Tanıtım

Özel Antalya Yaşam Hastanesi Üroloji Polikliniği’nde ürolojik hastalıklarla ilgili tüm tıbbi ve teknik alt yapı mevcuttur.

Erkeklerde ve kadınlarda tüm üriner ve genital sorunlarınız, uzman hekimlerimizce muayene sonrası konulan tanı doğrultusunda ilaç veya cerrahi yöntem ile tedavi edilir.

 • Böbrek ve İdrar Yolu Hastalıkları:

Kıvrandırıcı tarzda girip çıkan tarzda yan ağrısı, idrarda kan görme şikayetlerinde idrar kanallarınızda taş olabilir. Tanıda röntgen, ultrason, idrar tahlili ve tomografi başta olmak üzere birçok seçenek kullanılır. Doktorunuzca teşhis konulduktan sonra tedaviyi etkileyen birçok etmene göre size en uygun tedavi seçenekleri sunulacaktır.

En sık karşılaşılan rahatsızlıklardan biri olan böbrek ve üreter taşlarının vücut dışı olarak (Ameliyatsız) ses dalgası (ESWL) ile kırılması yanında, büyük ve zor taşlar için deneyimli ellerce yapılması gereken kapalı böbrek taşı ameliyatı (PNL) ve yine böbrek ve idrar kanalında tıkanmaya sebep olan taşlar için son yılların en popüler tedavisi olan kesisiz kapalı böbrek taşı ameliyatı (Flexbl URS ve lazerli taş kırma) sıklıkla uygulanmaktadır. Yine sinsi bir hastalık olarak ilerlemekte olan Böbrek kanseri tedavisi ve takibi uygulanmaktadır. Gerek cerrahi (Böbreğin sadece bir kısmının alınması veya tamamının alınması) gerek radyofrekans ablasyon (İğne ile tümörü yakma) ile uygun hastada doğru yaklaşım için seçenekler sunulmaktadır. Doğumsal veya daha sonradan oluşan idrar kanalı darlıklarının tamir cerrahisi, ağrı-tansiyon gibi yan etkilere sahip böbrek kistlerinin ve çalışmayan böbreklerin tedavisi de kapalı yollarla yapılabilmektedir. Mesane içinde bulunan taşlarda sistoskopik perkütan veya açık (Çok büyük taşlar için) olarak cerrahi yollarla çözülebilmektedir.

Taş cerrahisi kadar daha sonrası tekrarlamanın engellenmesi için metabolik taş analizi yapılmaktadır.

 • Mesane (İdrar Kesesi) Hastalıkları:

İdrarda ağrılı veya ağrısız kan gelmesi, idrarın sık çıkması ancak az az idrar yapılması, belde ön tarafta ağrı gibi şikayetlerde mesane ile ilgili sorunlar ön plana çıkabilmektedir. Özellikle ağrısız gözle görülen idrarda kan mesanede ciddi rahatsızlıkların belirleyicisi olabilir. 

Sık görülen idrar yolu enfeksiyonlarının akut ve kronik durumlarının tanı tedavi ve takibi kliniğimizce uygulanmaktadır. Ayrıca geçmeyen ağrılı mesane sendromunda (İntersitisyel sistit) yine hastalarımızın yanında bulunmaktayız. Mesanenin çalışma bozuklukları için uygulanan sistometri ürodinami testi ile mesanenin yapısal ve nörolojik çalışma bozuklukları ve sık idrar çıkma ve/veya idrar yapamama durumlarında gerekli tanısal testler yapılabilmektedir (Voiding sistografi, ürodinami, üroflowmetri vb…). Ağrısı idrarda kanama ve/veya başka idrar sorunları ile kendini gösteren Mesane kanseri tanı tedavi ve sürecin yönetilmesinde deneyimli kadromuz sizlere yardımcı olmak için hazır bulunmaktadır. Kapalı mesane kanseri ameliyatı ve sonrasında gerekirse verilen mesane içi ilaç uygulamaları yapılmaktadır. 

 • Prostat Hastalıkları:

Mesane (sidik kesesi) altında-çıkışında yerleşmiş bir bezdir. Başlıca görevleri idrar tutmaya destek olmak, meninin geri kaçmasını ve kimyasal bazı düzenlemeleri yapmaktır. 

Prostatın iyi huylu büyümesi, kanseri ve ağrılı sendromları olmak üzere belli başlı rahatsızlıkları bulunmaktadır. Prostat büyümesi oluşturduğu sıkıntı hastaya göre değişiklik göstermektedir. Kiminde böbrek yetmezliğine kadar giderken kiminde aralıklı şikayet veren sessiz müphem bir rahatsızlık olarak kendini gösterebilmektedir. Gelen bağlamda hastaların başvuru şikayetleri idrarda zorlanma kesik kesik yapma sık çıkma ve gece idrarında artış olarak bahsedilebilir.

Erkeklerin korkulu rüyası olan bu organ kapsamlı hastalıkta kanser veya iyi huylu prostat büyümesi için gerekli test ve tedavi seçenekleri bulunmaktadır. 

İyi huylu prostat büyümesi (BPH) ilerleyen yaş ile artış göstermekte ve tedavi seçenekleri doğru zamanda alınan doğru kararlar ile yönetilebilmektedir. Deneyimli kadromuz size davranışsal, ilaçlı veya cerrahi olarak yapılması gereken tüm seçenekleri size sunmak için bilgi becerileri ile gerekli donanıma sahip ünitemizde bulunmaktadır. Kapalı ve açık prostat ameliyatı (TUR-P ve açık prostatektomi) yapılmaktadır. 

Ayrıca yine sinsi bir hastalık olan ve “Erken teşhis hayat kurtarır” sözüne çok uygun bir rahatsızlık olan Prostat kanseri genel olarak çok önemli yer tutmaktadır. Spesifik bulgusu yoktur. Çoğunlukla sessiz ilerler. Eğer prostat içinde üretra içine veya mesaneye doğru büyürse klasik prostat hiperplasizi bulgularına sebep olur. Diğer nadir bulgusu ise meniden kan gelmesi (Hematospermi) dir. Sinir sistemi tutulumunda impotans (İktidarsızlık) izlenmektedir. Kemik metastazlarında kemik ağrıları, kansızlık ve yorgunluk gibi bulgular olur. Sistemik bulguların olduğu paraneopalstik sendromlar izlenebilir. Obstrüktif bulgular ve metastazlar kötü gidişat-prognozu gösterir. Anlaşılacağı üzere bulgular varsa hastalık biraz ilerlemiş olmaktadır. Bu yüzden gerekli standart testlerin ve biyopsinin yanında gerekli görülen uygun hastalar için “Difüzyon prostat MR” ve gereğinde kullanılmak üzere son yılların yükselen trendi olan “Füzyon prostat biyopsisi” uygulamaları yapılabilmekte, sonrasında uygun hasta için uygun tedavi seçenekleri masaya yatırılmakta ve gereken cerrahisi (radikal prostatektomi) yapılmaktadır. Takip ve tedavisinin devamı sağlanabilmektedir.

Prostatit durumu ise kişide çok farklı şikayetlerle ortaya çıkabilir. Penil ağrı, pelvik ağrı, kasık  ağrısı, idrara sıkışırken başlayan sonrasında yapınca geçen ağrı, idrar biterken ağrı vb... şikayetler sık karşılaşılır. Menide kan gelmesi erken boşalma, “sanki topun üzerinde oturuyormuş gibi olan ağrı” yine görülebilir. Akut ve kronik durumları olup tedavi modaliteleri bulunmaktadır. Medikal tedavi yanında alternatif terapilerle ağrı ve rahatsızlıklar baskılanabilir.

 • Testislerin Hastalıkları:

Özellikle kendisini ağrısız büyüyen testis olarak gösteren Testis Kanseri tedavisi ilk etapta cerrahidir. Daha sonrasında patoloji ile hormon değerleri ve görüntülemeler eşliğinde ek tedaviler planlanır.

Kronik testis ağrısı altta yatan ek patoloji bulunup bulunmamasına göre tedavisi değişkenlik göstermektedir. Klasik medikal cerrahi tedaviler yanında alternatif tedaviler ile kontrolü kliniğimizce sağlanmaktadır.

Kısırlık için varikosel ise “Erkek infertilitesi” bölümünde anlatılmıştır.

 • Erkeklerde Zührevi Hastalıklar:

İlişki sonrası başlayan akıntı en sık başvuru şekli olmaktadır. Özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklar içinde bel soğukluğu tedavisi medikal olarak yapılmaktadır. Yanında taşıdığı diğer bakterilere bağlı direnç gelişimi söz konusu olup geçmeyen akıntı, tekrarlayan akıntı, penil veya üretral kaşıntı gibi bulgularla da kendini gösterebilir. İleri PCR testleri ile değerlendirme yapılabilmektedir. Bunun yanında genital siğiller gerek ilaçla gerek cerrahi (Sıklıkla lokal uyuşturma ile yakılarak) tedavi edilmektedir. Virütik hastalıklar açısından (AIDS Hepatit C vb...) gerekli taramalar yapılmaktadır.

 • Çocuk Ürolojisi:

Çocukluk çağı idrar kaçırma, gece işemesi-gece idrar kaçırma (Enüresiz nokturna) barsak disfonksiyonu, hipospadias (İdrar deliğinin aşağıda olması), çocukluk çağı böbrek idrar kanalı ve mesane taşlarında yine uzman ekibimiz yer almaktadır. Özellikle idrar kaçırma zor yapma sorunlarında üroflow EMG ve sonrasında biofeedback tabanlı pelvik taban kas eğitimi ile başarı oranları yüksektir. Ek olarak davranışsal terapi ve şartlı refleks geliştirme olan alarm uygulaması yanında uygun yaş grubu için hipnoterapi kullanılabilmektedir.

Çocukluk çağı taş hastalıklarında çocukta kronik yan ağrısı idrar yaparken yanma, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları gibi önemli sorunlar izlenmektedir. En önemli etken hızlı ilerleme durumu olması ve altında yatan anatomik veya biyokimyasal bir etkenin bulunabileceğidir. Bu yüzden gerekirse yapılan bir cerrahi sonrasında metabolik ve anatomik değerlendirme önem arz eder.

Yine çocukluk çağında çişini yaparken yanma ağlama ve idrar kaçırma durumlarında idrar yolu enfeksiyonları akla getirilmelidir. Bu durumda pelvik taban disfonksiyonu, vezikoüretral reflü ( İdrarın böbreğe geri kaçması), ek metabolik ve anatomik sorunlar gibi etkenlerin araştırılması ve çözümlenmesi gerekir.

En sık olarak yapılan “Sünnet” ise sedasyon anestezi (Sakinleştirme) ile konforlu bir şekilde günübirlik yapılmaktadır.

 • Jinekolojik Üroloji:

Sosyal yönü çok ağır basan ve kişilerin içine kapanması ve hayattan soğumasına kadar birçok problemi de yanında getiren idrar kaçırma geniş bir yelpazede incelenmelidir. Mesanenin çalışma bozukluğunun yanında aktivite ile olan idrar kaçırma da bulunabilir. Kaçırma sebebi için gerekli tanısal testler yapıldıktan sonra (idrar tahlili ultrason mesane günlüğü ürodinami vb...) gerekli tedavilere geçilebilir. Kadın idrar kaçırma için davranışsal önlemlerden gerekli askı cerrahilerine kadar (TOT TVT sling vb...) geniş bir yelpazede hizmet verilmektedir.  Genital organların destek dokusunu bozulmasına bağlı olarak sarkması içinde gerekli müdahalelerde bulunulmaktadır. 

 • Endoskopik Üroloji:

Kliniğimizde internal üretratomi, TUR-P ve TUR-M, Flexbl URS ve lazerli taş kırma PNL, laparoskopik pyeloplasti, laparoskopik total nefrektomi uygulanabilmektedir.

 • İmpotans (İktidarsızlık)ve Erken Boşalma, Vajinusmus. Kadın ve Erkek Cinsel Sağlığı:

Erkek ve kadın cinsel sağlığı bireyin hayatında önemli bir yer kaplamaktadır. Erkek-kadının dünyadan ve zamandan anlık olarak kopabildikleri tek durumun kontrolsüz bir şekilde olması ve bu olayın zevkinin kaçırılması boşa kaybedilmiş bir hazinedir. Aslında yeri gelince profesyonel dokunuşlarla eğlenceli bir şekilde çözülebilecek bir sorun büyüyerek kabusa dönebilmektedir. Burada en büyük yanlış aslında cinselliği cinsiyete indirmektir. Herkesin kendi sorumluluğunun bilincinde olduğu ve cinsellikten daha fazla nasıl yararlanılabileceğinin eğitimini almamış olması nedeniyle başlayan sorunlar giderek büyüyecektir. Ek olarak eşlerden birinde başlayacak olan sağlık sorunları, öncesinde olan psikojenik olayı büyütebilir veya önceden olmayan yeni sorunların oluşmasına sebep olur. Sorunun organik veya psikolojik olup olmadığının değerlendirilmesi ve çözümü için üroloji, kadın doğum, psikiyatri ve psikolojik danışman ekibimizle destek ve çözüm sunmaktayız. Organik (Damarsal sorunlar veya şeker gibi metabolik sorunlar) kaynaklı sertleşme sorunlarında ilaç tedavisi yanında doppler ultrason sonrası gereken vakalarda protez cerrahisi (Mutluluk çubuğu) yapılabilmektedir. Daha çok izlenen psikojenik kökenli cinsel sorunlarda (erken boşalma, anorgazmi, isteksizlik ve veya sertleşme sorunları, vajinusmus tiksinti bozuklukları, duygu ve dürtü kontrol bozuklukları) cinsel terapi, ilaç, hipnoterapi ve akupunktur gibi destekleyici ve çözümleyici tedavi seçenekleri sunulmaktadır. Kadın cinsel sağlığının erkeği etkilemesi her zaman söz konusudur. Kadın danışanlarımıza da cinsel terapi yönünden tedavi seçeneklerimiz bulunmaktadır.

 • Erkeklerde İnfertilite (Kısırlık)

Çocuk sahibi olmak her bireyin hakkıdır. Özellikle 1 (Bir) yılı aşan korunmasız düzenli ilişkiye rağmen gebelik başlamadığı zaman erkek ve kadının  değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılacak sperm analizine göre oluşan sorunların tespiti ve çözümü konusunda deneyimli ekibimizce sizlere yardımcı olunacaktır. Genetik sebeplere bağlı kısırlık teşhisi yanında varikosel (Testislerin çevresinde damar genişlemesi. Ek olarak ağrı ve yumurtalıklarda sarkma yapabilir) gibi düzeltilebilir cerrahi sebepler için mikroskopik varikoselektomi uygulaması ile erkek kısırlığında tedavi seçeneklerimiz bulunmaktadır. 

 • Üretra cerrahisi

İdrar kanalında olan daralmalar tekrar etmeye  meyillidir. Prostat ameliyatı gibi kapalı idrar kanalı girişimleri ve sonda takılması sonrası veya kendi kendine olabilen bir rahatsızlıktır. İdrarda incelme, ip gibi kısık kısık işeme, ilaçla geçmeyen işeme sorunları gibi şikayetlerle kendini gösterebilir. Hastalar çok sayıda internal üretratomi (Kapalı olarak darlık açılması) rağmen sonrasında kendi kendine sonda ile genişletme yapmak zorunda kalabilmekte ve tekrar daralmalara bağlı sorunları yaşayabilmektedir. Tabi ki ilk defa daralması olan bir hastada internal üretratomi ilk seçenek olmakla beraber 2-3 ü geçen daralma ve uzun segment darlıklarda daha çözüme yönelik tedaviler gerekmektedir. Darlığı yerine göre rekonstürktif cerrahi ( Oral bukkal mukozal greft veya onlay flep eksizyon ve anastomoz vb...) uygulanarak daha kalıcı sonuçların elde edilmesi sağlanmaktadır. 

Doğumsal olan hipospadias (İdrar deliğinin daha altta olması) gibi durumlarda yine cerrahi olarak kanal düzeltilmektedir.

 • İnkontinans (İdrar kaçırma):

Sosyal bir sorundan öte kişinin hayatını tamamı ile karartan bir durum olan idrar kaçırma oldukça geniş bir yelpazede incelenmektedir. İdrara ani sıkışma ve tutamama, sık sık gitme ve idrarın bitmeme hissi, varmış gibi olup gidince az az yapma gibi şikayetler aşırı aktif mesanede olabilmektedir. Ayrıca öksürük ve gülme ile olan idrar kaçırma (Stres inkontinas) diğer bir durum olup aslında ikisinin birden görülme durumu da olabilir. Tanı için gerekli olan testlerin yapılması kadar yorumlanması da deneyim istemektedir. Kliniğimizde bulunan ürodinami testi kişinin idrar kaçırma veya yapamama durumu için ana sorunu ortaya koymak veya diğer sistemlerle olan bağlantısını görmek için uygun hastalarda tercih edilmektedir. Ayrıca pelvik taban kas eğitimi için kullanılan biofeedback sistemi kadın ve erkek idrar kaçırmasında destekleyici seçenek sunmaktadır. Erkeklerde prostat ameliyatı sonrası erken dönemde başlanan biofeedback, idrar tutmaya ulaşılacak süreyi kısaltabilmektedir. Kadınlarda yetersiz kasma ve gevşemeye bağllı idrar sorunlarında biofeedback uygulaması yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca çocukluk çağı idrar kaçırma ve kabızlık sorunlarında pelvik taban eğitimi verilmesini önem arz etmektedir. Çocuklarda kabızlığın eşlik ettiği idrar kaçırma az ve sık düzensiz işeme sıkıntılarında üroflow EMG sonrası biofeedback tedavisi düzelmeyi hızlandırmaktadır. 

Ayrıca aşırı aktif mesane için davranışsal-biofeedback tedavisi ve ilaç tedavisi yanında uygun hastalarda kullanılan perkütan (küçük bir iğne ile) veya transkütanöz (Cilt üstünden) posterior tibial sinir stimülasyonu uygulaması ile tedavi uygulaması yapılmakta ve bu sosyal sorunda hastalarımıza yardımcı olmaya çalışılmaktadır. Mesane hacmi ve genleşebilme özelliği artık çok bozulan hastalarda Botox uygulaması ve daha ileri vakalarda ileal sistoplasti yapılabilmektedir.

 • Ürodinami:

İdrar kaçırmada tanı ve pelvik taban eğitimi için biofeedback desteği sunan ileri değerlendirme cihazıdır. Bize altta yatan sebebin neye bağlı olabileceğini göstermesi ve tedavide yönlenebilmemizi sağlayan yardımcı bir ünitedir. Yapılması kadar değerlendirilmesinde deneyim istemektedir.

 • Holmium Lazer /Ureteroneoscope:

Son yıllarda idrar kanalı ve böbrekte taş cerrahisi için çığır açan bir teknolojidir. Eskiden karından veya sırttan kesi yapılarak uygulanan cerrahileri artık normal idrar kanalından girerek içeriden yapılmasını sağlayan ve iyileşme süresini çok kısaltan bir tekniktir. Uygun taş büyüklüğü ve lokalizasyonunda başarı ile uygulanabilmektedir.

Hastanelerimiz

Antalya Yaşam Hastanesi
Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi
Opera Yaşam Hastanesi
Alanya Yaşam Hastanesi
Manavgat Yaşam Hastanesi

Hekimlerimiz


Op. Dr. Hüsnü Rıza BAYSAL
Op. Dr. Hüsnü Rıza BAYSAL Üroloji (Bevliye) Antalya Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Op. Dr. Hüseyin TOMRUK
Op. Dr. Hüseyin TOMRUK Üroloji (Bevliye) Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Op. Dr. Erhan ATALAY
Op. Dr. Erhan ATALAY Üroloji (Bevliye) Opera Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Whatsapp Destek