Bölümlerimiz /

Kardiyoloji

Genel Tanıtım

Ülkemizde halen hastalık ve sakatlığın en sık sebebi kalp ve damar hastalıklarıdır. Kardiyoloji hekimlerimiz kalp hastalıklarının tanı ve tedavisini sağlamaktadır. Tanı ve tedavide girişimsel (Anjiografik) işlemler; renkli kalp ultrasonu (Ekokardiyografi) , holter ve egzersiz testleri gibi girişimsel olmayan testler kullanılır. Tanı ve tedavideki doğruluğun hasta hayatındaki öneminin farkında olarak en son teknolojik cihazlarımız ve alanında uzman hekimlerimiz ile hizmet sunuyoruz.

Girişimsel İşlemler;

 • Kardiak katerizasyon ve koroner anjiografi
 • Koroner anjioplasti, stent yerleştirme
 • Ritm bozukluklarının kateter ile ablasyonu (Yakılması)
 • Kalp pili takılması
 • Bacak damarı anjioplasti, stent yerleştirme
 • Karotis (Şah damarı) anjioplasti, stent yerleştirme
 • Kalp krizi ve ritm bozukluklarının acil işlemleri

Girişimsel Olmayan İşlemler:

 • Egzersiz testleri
 • Renkli doppler ekokardiografi (kalp ultrasonu)
 • Transözafagial ekokardiyografi(kalp endoskopisi)
 • 24 saat EKG ve kan basıncı izlemi (holter)
 • Multidetektör BT ile kalsiyum taraması
 • BT koroner anjiografi (Sanal anjiografi, kansız anjiografi)
 • Kardiyak MR
 • Kalp riskinin hesaplanması

Kalp damar hastalığı:
Halen ülkemizde en yaygın ölüm ve sakatlık sebebi olan kalp damar hastalığı; kalbi besleyen koroner damarların çeşitli etmenler ile tam tıkanıklığı veya kısmi daralması ile oluşur. Girişimsel olmayan elektrokardiyografi, kalp ultrasonu , egzersiz testleri , sanal anjiografi veya tanısal anjiografi ile tanı konur.  Her hastanın özellikleri ve damar yapısına göre ilaç tedavis, koroner anjioplasti/stent (Balon/ tel kafes) veya bypass tedavi seçeneği seçilir. Kliniğimizde kasıktan ve bilekten (Radial) anjiogrfi yapılmaktadır.

Periferik damar hastalığı:
Atar damarlar kalpten pompalanan kanı taşıyan boru sistemi olarak tanımlanabilir. Beyin, kollar, bacaklar, akciğerler, karın içindeki tüm organlar arterler (atar damarlar) yolu ile taşınan kan ile beslenir. Periferik arter, kalp dışındaki organlara giden atar damarlara verilen genel isimdir. En sık periferik damar hastalıkları bacak atar damarları, karotis (şah damarı), aortada izlenmektedir. Sigara, yüksek tansiyon, şeker, yüksek kolesterol gibi hastalıklarla damarlarda sertlik daha sonra tıkanıklık oluşur. Daralmış veya tıkanmış olan periferik damarlara anjiografik yöntemler ile balon, stent (Tel kafes) veya açık cerrahi (Bypass, endarterektomi) yapılarak tekrar dokuların beslenmesi sağlanır ve hastanın şikayetleri giderilir.

Kalp yetersizliği
Kalp damar tıkanıklığı, kapak hastalıkları veya başka sebepler ile (Genetik, stress, yüksek tansiyon) kalp kasının işlevini yerine getirememesi, kalbin vücuda yeteri kadar kan pompalayamaması kalp yetersizliğidir. Kalp yetersizliği nefes darlığı, yorgunluk, vücutta ödem, akciğerde sıvı toplamasına neden olur. Damar tıkanıklığı veya kapak problemi gibi kalp yetersizliğin sebebin mümkünse tedavi edilmesi önemlidir.  İyi düzenlenmiş ilaç tedavisi ile kalp yetmezliği bulguları kontrol altına alınabilir. Bazı durumlarda zamanla kalp kası düzelebilir. Süreğen bir hastalık olan kalp yetersizliği ömür boyu ilaç kullanımı ve sıkı doktor takibini gerektirmektedir. Çeşitli kalp pili tedavileri seçilmiş hastalarda ömrü uzatan işlemlerdir.

Kalp Kapak Hastalıkları
Genetik, erken çocuklukta geçirilen enfeksiyonlar, yüksek tansiyon, yaşlanma ile kalp kapaklarında hastalık oluşur. Kalp kapağı problemleri nefes darlığı, yorgunluk, çarpıntı, çabuk yorulmaya neden olabilir. Fizik muayene ,renkli dopler ekokardiyografi veya kalp endoskopisi ile hastalık tanısı konur ve derecelendirildir. Amaç hayat tarzı değişikliği ve ilaç tedavisi ile hastanın şikayetlerinin giderilmesi ve kalp yetersizliğine ilerlemesinin engellenmesidir. Nihai tedavi hastanın özelliklerine göre seçilir, açık veya kapalı yöntemler ile kalp kapağı değiştirilir veya tamir edilir.

Kalp ritm bozuklukları
Kişinin kendi kalp atışı hissetmesi, çarpıntı hissi, tekleme hissi , düzensiz çalışması ritm bozukluğunun belirtisi olabilir.Tamamen selim bir durumdan ani ölüme neden olabilen geniş bir yelpazede ritm bozuklukları vardır. Tetkikler ile ritm bozukluğu saptanır; ciddiyetine göre hayat tarzı değişikliği, ilaç tedavisi veya anjiografik işlemler ile ablasyon (yakılma veya dondurma) tedavileri ile tedavi sağlanır.

Hipertansiyon
Yüksek tansiyon (Hipertansiyon) kan basıncının sürekli olarak yüksek seyrettiği bir hastalıktır. Damarın içindeki kanın damar duvarına yaptığı basınca kan basıncı denir. Bu basınç belirli değerlerin üstüne çıktığında tansiyon hastalığı tespit edilmiş olur. Türk toplumunda 18 yaş üstü tansiyon hastalığı sıklığı %30’lar civarında seyretmektedir. Bu demek oluyor ki her 3 kişiden 1’inde tansiyon hastalığı bulunmaktadır. Yüksek tansiyon hastalarında hayat tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisi ile kalp krizi, felç, böbrek yetmezliğinden korunmak mümkün.

Hiperlipidemi
Yüksek kolesterol (Hiperlipidemi) çoğunlukla belirti göstermeden atardamarlarda daralma ve tıkanıklığa yol açan süreğen bir hastalıktır. Kolesterol yüksekliği seçilmiş hastalarda ilaç tedavisi, tüm hastalarda egzersiz ve diyet ile kontrol altına alınması ile hastanın kalp krizi, felç ve periferik damar tıkanıklığı riskinin azalması sağlanmaktadır.

Hastanelerimiz

Antalya Yaşam Hastanesi
Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi
Opera Yaşam Hastanesi
Alanya Yaşam Hastanesi
Manavgat Yaşam Hastanesi

Hekimlerimiz


Uzm. Dr. Elvin HÜSREVZADE
Uzm. Dr. Elvin HÜSREVZADE Kardiyoloji Alanya Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uzm. Dr. Ali Emrah OĞUZ
Uzm. Dr. Ali Emrah OĞUZ Kardiyoloji Manavgat Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Doç. Dr. Yeşim HOŞCAN
Doç. Dr. Yeşim HOŞCAN Kardiyoloji Antalya Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uzm. Dr. Ercan ABİK
Uzm. Dr. Ercan ABİK Kardiyoloji Antalya Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uzm. Dr. Zeynettin KAYA
Uzm. Dr. Zeynettin KAYA Kardiyoloji Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Prof. Dr. Mehmet KABUKÇU
Prof. Dr. Mehmet KABUKÇU Kardiyoloji Antalya Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uzm. Dr. Mehmet DOĞRU
Uzm. Dr. Mehmet DOĞRU Kardiyoloji Opera Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Uz. Dr. Mustafa Hakan ŞAHİN
Uz. Dr. Mustafa Hakan ŞAHİN Kardiyoloji Opera Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al