Bölümlerimiz /

Kalp ve Damar Cerrahisi

Genel Tanıtım

Özel Antalya Yaşam Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde her türlü yetişkin kalp ve damar ameliyatları girişimsel işlemler (Balon, stent, stent greft) üstün teknoloji ve yüksek deneyim sayesinde güvenle yapılmaktadır. Yapılan ameliyatların yanı sıra haftanın altı günü poliklinik hizmetleri ile de operasyonlar desteklenmektedir. Hastalarımızın ameliyat öncesi ve sonrası takipleri, tedavileri uzman doktorlarımız tarafından titiz bir şekilde yapılmaktadır. Hastalarımız konforlu tek kişilik odalarda refakatçileri ile birlikte kalmaktadır. 

Kliniğimizde yapılan ameliyatlar :

  • Kalp tümörü ameliyatları
  • Çalışan Kalpte Koroner Arter Cerrahisi
  • Kalp Kapak Ameliyatları (Kapak Değişimi ve Kapak Tamiri)
  • Büyük Damar Ameliyatları (Aort Cerrahisi)
  • Karotis ve Periferik Atardamar Cerrahisi
  • Doğumsal Kalp Bozuklukları Onarımı (15 yaş üzeri)
  • Varis Ameliyatları (Endovenöz Lazer Uygulaması, radyofrekans, köpük tedavisi (skleroterapi) ,derin ven trombozu tedavilari.
  • Hemodiyaliz hastalarının her türlü damar, katater girişimleri ve kalp damar ameliyatları, port işlemleri.

Koroner Arter Bypass Cerrahisi:

Koroner arter hastalığı günümüzde, dünyada ve ülkemizde en sık görülen ölüm sebebi olarak önemini korumaktadır. Kalbi besleyen damarlara koroner arterler denilmektedir. Koroner Bypass Cerrahisi en sık uygulanan kalp ameliyatı grubudur ve hastanemizde hem kalp akciğer makinesine bağlanıp kalp durdurularak hem de uygun hastalarda makineye bağlanmaksızın çalışan kalp tekniği ile kalbi durdurmadan bypass hastanemizde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Bypass ameliyatlarında hastanın kendi vücudundan alınan damarlarla (Göğüs damarı, kol atar damarı, bacak toplardamarı) beslenemeyen kalp kasına kan gönderilir. Hastalar ameliyattan sonra 24 saat yoğun bakım takibi ve 3-5 gün servis takibi ile taburcu edilmektedirler.

Kalp Kapaklarının Ameliyatları:

Kalbin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için sağlıklı kapaklara sahip olması gereklidir. Kalbin içinde kanın belirli bir yöne gitmesini sağlayan kapaklar vardır. Doğuştan ya da sonradan meydana gelen bazı hastalıklarla kapak fonksiyonları bozulabilir ve görevini tam yapamaz hale gelir. Kalp Kapak Cerrahisi de bir açık kalp ameliyatıdır. Tek bir küçük kesi ile hasta kalp akciğer makinesine bağlanmakta ve işlem sırasında kalp durdurularak güvenli bir şekilde ameliyatlar gerçekleştirilmektedir. Kalp kapaklarının onarımı hastanemizde başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Kalp kapak onarımları halen çok az sayıda merkezde yapılabilmektedir. Kalp kapak tamiri mümkün olmayan hastalarda kapak çıkarılarak yapay kapakla değiştirilmektedir. Değiştirilen kapak mekanik (metal, karbon, titanyum) veya biyolojik (insan veya hayvandan elde edilen) olabilmektedir. Kapak ameliyatları esnasında kalbin diğer (Ritim bozukluğu, koroner arter hastalığı, aort anevrizması gibi)eşlik eden hastalıkları da aynı seansta güvenle yapılmaktadır.

Konjenital (Doğumsal) Kalp Cerrahisi:

Adından da anlaşılacağı gibi bu hastalık gurubunda bebeğin kalbinde anne karnındaki gelişme döneminde sorun olur. Bozukluk kalpte veya kalpten çıkan damarlarda olabilir. Bu spektrumda yüzlerce hastalık mevcuttur. Doğumsal Kalp hastalarının büyük çoğunluğunda sebep bilinmemektedir. Fakat gebelik döneminde geçirilen viral hastalıklar, radyasyona maruz kalma, kullanılan bazı ilaçlar, akraba evliliği, diyabet gibi nedenler etkili olabilmektedir. Sebep ne olursa olsun hastalık tespit edildiğinde bozukluğun giderilmesi için cerrahi müdahale gerekiyorsa bunun zamanlaması yapılıp onarım gerçekleştirilmelidir. Günümüzde üstün teknoloji, gelişen tanı yöntemleri ve deneyimle bu bozukluklar başarıyla düzeltilmekte ve bu çocuklar normal bir hayat sürdürebilmektedirler. Hastanemize 15 yaş üstünden itibaren her yaşta hastaya ameliyat yapılmaktadır.

Aort Cerrahisi:

 Doğumsal olarak aort duvarının zayıflığı, enfeksiyon, hipertansiyon, ateroskleroz, behçet hastalığı ,marfan sendromu gibi nedenlerle aort damarının çapı artabilir. Buna aort anevrizması diyoruz. Bu hastalarda genişlemiş bölgenin yapay damarla değiştirilmesini gerektirir. Aksi halde genişlemiş, duvarı incelmiş aort damarının yırtılarak ani ölüme neden olması kaçınılmazdır. Aortik cerrahide diğer önemli ve ölümcül durum aortik diseksiyon dediğimiz aort damarının iç zarının boydan boya yırtılmasıdır. Hipertansiyon, ateroskleroz, damar duvarının genetik olarak zayıflığı gibi nedenler sayılabilir. Neden ne olursa olsun aort yırtılması acil ameliyatı gerektiren geç kalınması çoğunlukla ölümle sonuçlanan bir durumdur. Hastanemiz gerek aort anevrizmalarının gerekse aort diseksiyonun açık ve kapalı ameliyatlarında son derece deneyimli ekibiyle 24 saat bu hastalara müdahale etmektedir. Hastanemizde endovasküler onarım dediğimiz stent uygulamasıyla (Kapalı yani ajio gibi kasıktan girilerek bu hastalara açık ameliyatsız çözümler de sunulabilmektedir.)

Periferik Damar Cerrahisi, Varis, Fistül Diğer Damar Cerrahi Girişimleri:

Ateroskleroz dediğimiz damar sertliği sadece koroner damarlarla sınırlı kalmayıp tüm vücuttaki damarları etkileyebilmektedir. Damar tıkanıklığı kol ve bacaklarda olduğu gibi beyne, böbreklere ve diğer iç organlara giden damarlarda da olabilmektedir.

Karotis Arter Cerrahisi:

Karotis arterleri (Şah damarları) boynun iki yanında bulunmakta ve beynin beslenmesinden sorumludurlar. Bu damarlarda darlık olduğunda hastalarımızda baş dönmesinden felce kadar ilerleyen şikâyetler olur. Bu darlıkların giderilmesi için karotis arter endarteraktomi denilen damarı temizleyip yeniden işlevsel hale getiren ameliyatlar hastanemizde başarılı ve güvenli bir şekilde yapılmakta hastanın felç geçirmeden çok kısa sürede normal hayatına dönmesi sağlanmaktadır.

Vasküler (Damar )Cerrahi:

Kliniğimizde damar tıkanıklığı olan hastalarımız genellikle ayaklarda üşüme, yürüyememe, çabuk yorulma gibi şikâyetleri ile başvurmaktadırlar. Bu hastalara yönelik olarak tüm damar ameliyatları (Yapay ve kendi damarı kullanılarak ya da balon ve stentleme şeklinde) uygulanmaktadır. Sonuç olarak her türlü damar tıkanıklığına müdahale yapılmaktadır.

Varis Ve Venöz Yetmezlik Tedavisi:

Önemli bir toplardamar hastalığı olan varislerin de hastanemizde yüksek teknoloji kullanılarak tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde toplumun % 15-20’sinde varis ve toplardamar sorunları mevcuttur. Ailesel yatkınlık, fazla sayıda doğum, uzun süre ayakta kalmayı gerektiren meslekler, bayanlar, aşırı kilolu insanlarda var tutulmaktadırlar. Hastanemizde varislere yönelik klasik cerrahi girişimler, lazer ve skleroterapi gibi uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca henüz tamamen deforme olmamış toplardamarların korunması için koruyucu ameliyatlar da yapılmaktadır. Böylelikle hastalarımız çok kısa süre içinde normal hayatlarına dönmektedirler. 

Hemodiyaliz Hastalarının Girişim Yolları Ve Kalp Damar Ameliyatları

Kronik böbrek yetmezliği hastalarının yaşam süreleri ve kalitesi ülkemizdeki hemodiyaliz merkezlerinin üstün hizmet anlayışıyla oldukça artmıştır. Ancak beraberinde de hemodiyalize bağlamak için girişim yollarının ki bunlar arteriovenöz fistül (Avf) ve hemodiyaliz kataterinin tıkanıklığı, avf anevrizmaları, kollarda şişlikler, pıhtılaşmaya bağlı ağrılar, uzun süren bazen durmayan kanamalar gibi önemli sorunları beraberinde getirmiştir. Ek olarak kalp ve damar hastalıkları da bu hastalar için oldukça büyük ve hayati problemlerdir. Hastanemizde ultrason ve anjio cihazı kullanılarak çok kısa sürede kalıcı ve geçici diyaliz kataterleri takılmaktadır. Hastalara  ağrısız şekilde basit avf (Hastanın kendi damarlarını kullanarak)  ,greftli  avf (Yapay damar kulanarak) ,avf anevrizma tamirleri üstelik  aynı seansta dahi son derece konforlu bir şekilde gerekirse hasta uyutularak yapılmaktadır. Ayrıca hastanemizde deneyimli ekip ve üstün ekipman, hemodiyaliz imkanlarının da mevcudiyeti sayesinde bu hastaların da her türlü kalp ve damar tıkanıklığının ameliyatları, balon, stent işlemleri güvenli ve konforlu bir şekilde yapılmaktadır.

Hastanelerimiz

Antalya Yaşam Hastanesi
Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi

Hekimlerimiz


Doç. Dr. Gökhan ÖZERDEM
Doç. Dr. Gökhan ÖZERDEM Kalp ve Damar Cerrahisi Antalya Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al
Whatsapp Destek