Bölümlerimiz /

Çocuk Cerrahisi

Genel Tanıtım

Çocuk cerrahisi; intrauterin hayattan erişkin yaş (18 yaş) dönemine kadar olan bütün çocukların cerrahi problemlerinin tanı ve tedavisi ile uğraşan bilim dalıdır. Yenidoğanın doğumsal anomalileri başta olmak üzere, çocukların sindirim sistemi cerrahisi, göğüs cerrahisi, baş-boyun bölgesi anomalilerinin cerrahisi, çocuk ürolojisi, onkolojik cerrahi, travma ve yanık sonrası oluşan cerrahi işlemleri en güncel tanı ve tedavi yöntemleri (laporoskopi, endoskopi, sistoskopi, torakoskopi vb…) ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilir.

Çocuklar biz ebeveynlerin en kıymetli varlıklarıdır ve fizyolojileri ile psikolojileri yetişkinlerden çok farklılık gösterir. Bu nedenle çocuklarda oluşabilecek cerrahi rahatsızlıkların tanı ve tedavisinde onların ruh sağlıklarının korunmasını, konforlu ve ağrısız bir operasyon süreci geçirmelerini, bu olumsuz deneyimi ömürleri boyunca bir travma olarak hatırlamamalarına yardımcı olmayı hedeflemekteyiz.

YENİDOĞAN CERRAHİ GİRİŞİMLER

 Deneyimli yenidoğan yoğun bakım ve anestezi ekibimizle her türlü konjenital anomali tanısı ve tedavisi başarıyla yapılabilmektedir.

 • Özofagus atrezisi
 • İntestinal atreziler
 • Anal atrezi
 • Biliyer atrezi
 • Mekonyum ileusu
 • Diyafragma hernileri
 • Omfalosel – Gastroşizis
 • Ürogenital sistem anomalileri (ekstrofi vezika - kloaka)

BAŞ BOYUN CERRAHİSİ

 • Tiroglossal kist
 • Brankial kist
 • Tortikollis ( Boyun eğriliği )
 • Servikal lenf adenopati ( Boyunda bezeler )
 • Trakeostomi açılması veya kapatılması

GÖĞÜS CERRAHİSİ

 Çocuk göğüs cerrahisinde uzmanlaşmış ekibimiz ile birlikte bronkoskopik ve torakoskopik işlemler başarıyla gerçekleştirilmektedir.

 • Akciğer kistik lezyonları (Kisitk Adenomatoid Malf. , Hidatik kist )
 • Yabancı cisim aspirasyonu
 • Pulmoner Sekstrasyon
 • Bronşektazi – Amfizem
 • Plevral Efüzyon – Ampiyem
 • Pnömotoraks
 • Bronko-plevral fistül

SİNDİRİM SİSTEMİ CERRAHİSİ

En son cerrahi yaklaşımlar ve teknikler ışığında, bütün ameliyatlarımız minimal invaziv yöntemler ile (Endoskopi, Laporoskopi ) uygulanabilmektedir.

 • Apandisit ve laporoskopik tedavisi
 • İnvajinasyon ( Barsak Düğümlenmesi )
 • Meckel's Divertikülü
 • Konjenital Pilor Stenozu ( Mide çıkışı tıkanıklığı )
 • Gastroözofagial reflü
 • Volvulus
 • İnternal herniasyon
 • Malrotasyon
 • GİS kanamaları
 • Umblikal herni ( Göbek Fıtığı ) - Umblikal granülom
 • Hirschsprung's Hastalığı
 • Anal fissür ( Çatlak ) – Perianal fistül – Anal apse
 • Rektal Polip – Rektal Prolapsus
 • Yabancı cisim yutulması
 • Fonksiyonel Kabızlık ve Enkomprezis ( Dışkı kaçırma )
 • Perkütan endoskopik gastrostomi  ( PEG )

ÜROLOJİK CERRAHİSİ

Çocuk ürolojisini ilgilendiren rahatsızlıkların tanı ve tedavisi ile her zaman yanınızdayız.

 • Sünnet – Fimozis – Parafimozis – Balanit
 • İnguinal Herni ( Kasık Fıtığı ) - Hidrosel (Su fıtığı )
 • Femoral Herni
 • İnmemiş testis ( Kriptoorşidizm ) güncel yaklaşımlar
 • Akut skrotum ( Epididimit, Testis Torsiyonu )
 • Varikosel – Spermatosel
 • Hipospadias – Epispadias
 • Veziko-üreteral reflü
 • Üretero-pelvik Bileşke Darlığı ( UPJ Darlığı )
 • Labial sineşi ( Kızlık yolunda yapışıklık )
 • Over kistleri ( Yumurtalık kisti )
 • Over torsiyonu ( Dönmesi )

ÇOCUKLUK YAŞ GRUBU TÜMÖRLER

 • Willms tümörü
 • Nöroblastom
 • Hepatoblastom
 • Rabdomyosarkom
 • Teratom - Hamartom

ÇOCUKLUK TRAVMALARI

 • Multi travmalarda tam donanımlı yoğun bakım hizmetlerimizle yanınızdayız.

YANIKLAR

 • 1. ve 2. derece yanıklarda güncel yaklaşımlar ve pansuman hizmeti ve ileri düzey yanıklarda yatarak tedavi imkanı sunulur.

Hastanelerimiz

Antalya Yaşam Hastanesi
Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi
Alanya Yaşam Hastanesi

Hekimlerimiz


Op. Dr. Aslı ÖZBAYOĞLU
Op. Dr. Aslı ÖZBAYOĞLU Çocuk Cerrahisi Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi
#Detaylı Bilgi Randevu Al

Makaleler