Medikal Teknolojiler / Siemens Somatom Definition Edge CT 384 Kesit

Siemens Somatom Definition Edge CT 384 Kesit

Genel Tanıtım

 • 2017 model üstün teknoloji
 • Klostrofobisi olan hastalara yönelik 78 cm geniş gantri açıklığına sahiptir.
 • Gerçek 128 kesit alabilen sistemdir.
 • 384 rekonstrükte (yeniden oluşturulmuş) kesit elde etmektedir. Bu sayede en ince ayrıntılar bile rahatlıkla görüntülenebilmektedir.
 • Stellar Detector ile yüksek rezolüsyonlu görüntüleme
 • Stellar Detector ile radyasyon dozunun azaltılması
 • Stellar ile 0.5mm görüntüleme yapılabilir. 0.5mm çok küçük yapıları daha yüksek rezolüsyonla görüntüleme (stent vb.) sağlar. 
 • Stellar Detector teknolojisi, SAFIRE ve ADMIRE gibi üst düzey yinelemeli rekonstrüksiyon algoritmaları ile birlikte düşük dozlar kullanarak pulmoner hastalığın erken aşamada ekarte edilmesini kolaylaştırır.
 • 0.28 rotasyon ile koroner anjiyografi başta olamak üzere özellikle anjiyografi tetkikleri daha hızlı yapılır. Koroner anjiyografi görüntü kalitesi artacağı için radyasyon dozu da azaltılabilir. Hızlı(Yüksek) kalp atımlarında görüntü kalitesi daha yüksek kalitelerde elde edilir. Masa hız(Pitch) değerinin daha yüksek(daha hızlı) kullanılmasını ve bu esnada görüntü kalitesinden taviz vermemeyi destekler.
 • Solunumdan ve hareketten kaynaklı görüntü kalitesi sorunlarına çözüm sağlar.
 • iMAR ile tanısal güveni artıran ve biyopsi için net rehberlik sağlayan özel bir yinelemeli metal artefakt azaltma tekniği kullanır.
 • Yüksek kaliteli anjiyografi sonuçları elde edilip, koroner CT anjiyografi ve kalsiyum skorlama yapılmasına olanak sağlar.
 • Daha yüksek hız ve daha düşük doz ile çok daha detaylı görüntüleme sağlanır.
 • Hastanın organ bazlı olarak doz modülasyonunu sağlayarak göz, tiroid gibi hassas organları korur.
 • Geniş vücut alanlarını kısa sürede tarayabilir. Bu sayede hastanın cihazda geçirdiği süre ve aldığı radyasyon dozu azalmaktadır.
Whatsapp Destek