Check-Up

 

Kardiyoloji Tarama Paketi 

Glukoz: (Açlık kan şekeri)

Diyabet hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

HBA1C

Geçmiş 2-3 aydaki ortalama şeker düzeyini gösterir.

Üre (Bun)

Böbrek hastalarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Kreatinin

Böbrek hastalarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Ürik Asit

Gut ve böbrek hastalıklarının tanısı ve izleminde yararlanılır.

T.Kolesterol

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlemesi, kolesterol metabolizmasının, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

LDL Kolestrol

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlemesi, kolesterol metabolizmasının, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

HDL Kolestrol

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlemesi, kolesterol metabolizmasının, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Trigliserid

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlemesi, kolesterol metabolizmasının, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

SGOT (AST)

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

SGPT (ALT )

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

Sodyum

Vücudun elektrolit ve asit-baz dengesini ve su metabolizmasını değerlendirmede kullanılır.

Potasyum

Vücudun elektrolit ve asit-baz dengesini ve su metabolizmasını değerlendirmede kullanılır.

CRP (Nefolometrik )

Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi risk ölçünde kullanılır.

Tam Kan (Hemogram)

Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalıkların tanısında kullanılır.

Vitamin B12

Unutkanlık, halsizlik, uzuvlarda uyuşma gibi durumların tanı ve tedavi için kullanılır.

TSH

Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

25 Hidroksi Vitamin D 

Vücuttaki D Vitamini ölçümünü sağlar.

Eko Kardiyografi

Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Elektrokardiyografi

Kalp ritim düzensizliklerinin saptanmasında kullanılır.

Efor

Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmesinde kullanılır.

Homosistein

Damar tıkanıklığı riskini ölçerken kullanılır.

Lipoprotein a

Erken dönemde koroner kalp hastalığı teşhisinde kullanılır.

Kardiyoloji Muayenesi

 

 

 

 

Whatsapp Destek Hattı
Whatsapp Destek Hattı
Whatsapp Destek