Hastanemizin pandemi COVID-19 salgın döneminde hastalarımız ve çalışanlarımız için aldığı önlemleri okumak için lütfen tıklayın.

Hekimlerimiz

Uzm. Dr. Enver SANCAKTAR

Uzm. Dr. Enver SANCAKTAR

Biyokimya
Akdeniz Sağlık Vakfı (ASV) Yaşam Hastanesi

Eğitim ve Uzmanlık

 • Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi/İhtisas (2006-2010)          

  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi/Eğitim(1992-1999)

Görevler

 • ASV Yaşam Hastanesi (2018-Halen)                                                                      

  Maraş Elbistan Yaşam Hastanesi (2017-2018)                                                

  ASV Yaşam Hastanesi (2016)                                                                

   Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi (2012-2016)                        

  Akdağmadeni Devlet Hastanesi (2010-2012)                                          

  Fresenius Renal Hizmetleri (2010)                                                                      

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi (2006-2010)                                              

  Yerköy Devlet Hastanesi (2000-2006)

Tıbbi İlgi Alanları

 • HPLCLC-MSMoleküler Tanı,Genetik Tanı

Yayınlar

 • Sertifika
  1. Diyaliz Sorumlu Hekim sertifikası
  1. Preanalitik Evre Sempozyumu, Preanalitik Evre Sempozyumu, İstanbul, Sertifika, 03.04.2015-03.04.2015
  2. Etik Ve Hukuk Boyutuyla Araştırma Ve Yayın Yapma, Etik Ve Hukuk Boyutuyla Araştırma Ve Yayın Yapma, Sivas, Sertifika, 13.06.2014 -13.06.2014
  3. Uygulamalı Canlı Hücre Görüntüleme Ve Hücre Analizi Eğitim Semineri, Uygulamalı Canlı Hücre Görüntüleme Ve Hücre Analizi Eğitim Semineri, Sivas, Sertifika, 09.01.2014 -09.01.2014
  4. Laboratuvar Yönetimi Sempozyumu, Laboratuvar Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep, Sertifika, 07.10.2009 -10.10.2009
  5. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Elâzığ, Sertifika, 04.07.2008 -04.07.2008
  6. Iyi Klinik Araştırmalar Ve Biyoistatistik Uygulamaları, İyi Klinik Araştırmalar Ve Biyoistatistik Uygulamaları, Elâzığ, Sertifika, 12.06.2008 -12.06.2008
  7. Adli Tıp Semineri, Adli Tıp Semineri, Sivas, Sertifika, 05.05.2001 -05.05.2001
  Kurs
  8. Klinik Laboratuuvarlarda Moleküler Teknikler, Klinik Laboratuuvarlarda Moleküler Teknikler, Fethiye, Kurs, 23.04.2015 -23.04.2015
  9. Flow Sitometre Ve Laboratuvar Kullanımı, Flow Sitometre Ve Laboratuvar Kullanımı, Izmır, Kurs, 16.09.2014 -20.09.2014
  10. İletişim Becerileri Kursu, İletişim Becerileri Kursu, Sivas, Kurs, 23.12.2013 -24.12.2013
  11. Metabolik Hastalıkların Tanı Ve İzleminde Laboratuvar, Metabolik Hastalıkların Tanı Ve İzleminde Laboratuvar, İzmir, Kurs, 28.04.2013 -28.04.2013
  12. Akademik Gelişim Kursu, Akademik Gelişim Kursu, Sivas, Kurs, 05.03.2013 -25.04.2013
  13. Eğitici Eğitim Kursu, Eğitici Eğitim Kursu, Sivas, Kurs, 03.07.2012 -06.07.2012
  14. Klinik Araştırmada Etik Yaklaşım, Klinik Araştırmada Etik Yaklaşım, Elâzığ, Kurs, 15.06.2009-16.06.2009
  Çalıstay
  15. Hplc Ve Mass Spektrometri, Hplc Ve Mass Spektrometri, Gata, Çalıştay, 20.05.2008 -21.05.2008
  16. Endokrin Hastalıklarda Laboratuvar Sempozyumu, Endokrin Hastalıklarda Laboratuvar Sempozyumu, Elazıg, Çalıstay, 25.10.2007 -27.10.2007
  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :
  1 Meydan S, Kus I, Tas U, Ögetürk M, Sancakdar E, Dabak D Ö, Zararsız I, Sarsılmaz M (2010). Effects Of Testosterone On Orchiectomy-İnduced Oxidative Damage İn The Rat Hippocampus. Journal Of Chemıcal Neuroanatomy, 40(4), 281-285., Atıf Sayısı: 9, Doi: 10.1016/J.Jchemneu.2010.07.006
  2 Deveci K, Gökakın AK, Senel S, Deveci H, Uslu AU, Sancakdar E (2013). Cystatin C İn Serum As An Early Marker Of Renal İnvolvement İn Familial Mediterranean Fever Patients. European Revıew For Medıcal And Pharmacologıcal Scıences, 17(2), 253-260., Atıf Sayısı: 2
  3 Deveci K, Gökakın AK, Boztosun A, Deveci H, Senel S, Uslu AU, Sancakdar E (2013). Serum 17-Oh Progesterone And Free Testosterone Levels İn Women Patients With Familial Mediterranean Fever: A Pivotal Study. European Revıew For Medıcal And Pharmacologıcal Scıences, 17(2), 261-265.
  4 Uysal IÖ, Gökakın AK, Karakuş CF, Devecı K, Hasbek Z, Sancakdar E (2013). Evaluation Of Nasal Mucociliary Activity İn İatrogenic Hypothyroidism. European Archıvesof Oto-Rhıno-Laryngology, 270(12), 3075-3078. Doi: 10.1007/S00405-013-2439-7,
  5 Türkmen S, Doğdu O, Tekin K, Küçükdurmaz Z, Çaglıyan Ç, Sarıkaya S, Yücel H, Karapınar H, Özkan B, Uysal OK, Basarı A, Sancakdar E, Yılmaz A (2013). The Relationship Between Neutrophil/Lymphocyte Ratio And The Tımı Flow Grade İn Patients With Stemı Undergoing Primary Pcı. European Revıew For Medıcal And Pharmacologıcal Scıences, 17(16), 2185-2189.
  6 Küçükdurmaz Z, Karapınar H, Sancakdar E, Devecı K, Gül I, Yılmaz A (2014). Red Cell Distribution Width And Hypertensive Response To Exercise İn Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. Clınıcal And Experımental Hypertensıon, 36 (1), 32-35., Atıf Sayısı: 1, Doi: 10.3109/10641963.2013.783050,
  7 Uslu AU, Devecı K, Korkmaz S, Aydın B, Senel S, Sancakdar E, Sencan M (2013). Is Neutrophil/Lymphocyte Ratio Associated With Subclinical Inflammation And Amyloidosis İn Patients With Familial Mediterranean Fever?. Bıomed Research Internatıonal, 2013, 1-5., Atıf Sayısı: 6, Doi: 10.1155/2013/185317 ,
  8 Oflaz MB, Küçükdurmaz Z, Güven AS, Karapınar H, Kaya A, Sancakdar E, Devecı K, Gül I (2013). Bradycardia Seen In Children With Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. Vector-Borne And Zoonotıc Dıseases, 13(11), 807-811., Atıf Sayısı: 7, Doi: 10.1089/Vbz.2012.1200,
  9 Deveci K, Uysal EB, Kaya A, Sancakdar E, Alkan F (2013). Evaluation Of Renal Involvement İn Children With Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. Japanese Journal Of Infectıous Dseases, 66(6), 493-496., Doi: Org/10.7883/Yoken.66.493,
  10 Şeker MM, Sancakdar E, Acıbucu DO, Fılız AK, Deveci K, Bahçeci A, Kaçan T, Babacan N (2013). Prognostic Value Of Serum Tie-2 And Vascular Endothelial Growth Factor Levels İn Cancer Patients.. European Revıew For Medıcal And Pharmacologıcal Scıences, 17(21), 2929-32
  11 Deveci K, Korkmaz S, Şenel S, Deveci H, Sancakdar E, Uslu AU, Deniz A, Alkan F, Seker MM, Şencan M (2014). Do Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin And İnterleukin-18 Predict Renal Dysfunction İn Patients With Familial Mediterranean Fever And Amyloidosis?. Renal Faılure, 36(3), 339-344., Doi: 10.3109/0886022x.2013.865486,
  12 Deveci K, Oflaz Mehmet Burhan, Sancakdar E, Uysal EB, Güven AS, Kaya A, Alkan Fılız, Cevıt Ömer (2013). Evaluation Of The Serum Levels Of Soluble Il-2 Receptor And Endothelin-1 İn Children With Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. Apmıs, 122(7), 643-647. Atıf Sayısı: 2, Doi: 10.1111/Apm.12209,
  13 Deveci K, Şenel S, Deveci H, Sancakdar E, Deniz A, Uslu AU, Aydın H (2013). Do Serum Zinc Levels And Oxidative Status Change İn Familial Mediterranean Fever Patients During Attack And Attack-Free Periods?. Healthmed Journal, 7(4), 1307-1311.
  14 Gökakın AK, Deveci K, Sancakdar E, Boran CK (2013). Alterations İn Serum Vascular Endothelial Growth Factor Level İn Scald Burn İnjury: An Experimental Study. Healthmed Journal, 7(5), 1703-1708.,
  15 Seker MM, Kayataş M, Sancakdar E, Deveci K (2013). Erythropoietin And Transferrin Metabolism İn Nephrotic Syndrome Patients. Healthmed Journal, 7(7), 2067-2072.
  16 Uysal EB, Deveci K, Uysal IÖ, Yüce S, Sancakdar E (2013). Clinical, Radiological, And Laboratory Assessment Of A Family Affected By Primary Atrophic Rhinitis. Otology & Rhınology, 3(1), 1-4., Doi: 10.4172/2324-8785.1000142,
  17 Güven AS, Sancakdar E, Kaya A, Uysal EB, Oflaz MB, Bolat F, Karapınar H, Koç E, Içagasıoglu DF (2014). Value Of Abo Blood Group İn Predicting The Severity Of Children With Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. Internatıonal Journal Of Clınıcal And Experımental Medıcıne, 7(2), 416-420.
  18 Sancakdar E, Uysal EB, Güven AS, Kaya A, Filiz AK, Acıbucu DO, Deveci K, Şeker MM (2014). Evaluation Of Complement System İn Children With Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. European Revıew For Medıcal And Pharmacologıcal Scıences, 18(5), 675-679.
  19 Sancakdar E, Güven AS, Uysal EB, Kaya A, Deveci K, Karapınar H, Akkar İ (2014). Evaluation Of Cytokines As Th1/Th2 Markers İn Pathogenesis Of Children With Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. Internatıonal Journal Of Clınıcal And Experımental Medıcıne, 7(3), 751-757.
  20 Gökakın AK, Atabey M, Deveci K, Sancakdar E, Tuzcu M, Düger C, Topçu Ö (2014). The Effects Of Sildenafil İn Liver And Kidney İnjury İn A Rat Model Of Severe Scald Burn: A Biochemical And Histopathological Study. Ulusal Travma Ve Acıl Cerrahı Dergısı-Turkısh Journal Of Trauma And Emergency Surgery, 20(5), 319-327., Doi: 10.5505/Tjtes.2014.39586
  21 Güven AS, Sancakdar E, Uysal EB, Kaya A, Oflaz MB, Karapınar H, Bolat F, Tuzcu N (2015). Evaluation Of Serum Perforin, Caspase-3, Sfasl And M-30 Levels As Apoptotic Markers İn Children With Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. Pedıatrıc Infectıous Dısease Journal, 34(2), 208-213., Doi: 10.1097 /Inf.0000000000000530,
  22 Yücel H, Kaya H, Zorlu A, Yıldırımlı MK, Sancakdar E, Güneş H, Kurt Recep, Özgül U, Turgut OO (2015). Cancer Antigen 125 Levels And İncreased Risk Of New-Onset Atrial Fibrillation. Herz, 40(2), 119-124., Doi: 10.1007/S00059-014-4148-4, (Kontrol No: 1349261)
  23 Şeker MM, Deveci K, Seker A, Sancakdar E, Yılmaz A, Türesin AK, Kaçan T, Babacan N (2015). Predictive Role Of Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin İn Early Diagnosis Of Platin-Induced Renal Injury. Asıan Pacıfıc Journal Of Cancer Preventıon, 16(2), 407-410., Doi: 10.7314/Apjcp. 2015.16.2.407,
  24 Kaplan İ, Sancakdar E, Ece A, Sen V, Tekkesin N, Başaralı MK, Kelekçi S, Evliyaoğlu O, (2014). Genepolymorphisms Of Adducin Gly460trp, Ace I/D, And Agt M235t İn Pediatric Hypertension Patients. Medıcal Scıence Monıtor, 20, 1745-1750., Doi: 10.12659/Msm.892140,
  25 Güven AS, İçağasıoğlu DF, Duksal F, Sancakdar E, Alaygut D, Uysal EB, Akkar İ, Oflaz MB, Kaya A (2014). Serum Adiponectin, Leptin, And İnterleukin 6 Levels As Adipocytokines İn Children With Febrile Seizures: The Role Of Adipose Tissue İn Febrile Seizures. Human & Experımental Toxıcology, 1-6., Doi: 10.1177/0960327114561662,
  26 Karapınar H, Kaya A, Uysal EB, Küçükdurmaz Z, Deveci K, Güven AS, Sancakdar E, Yılmaz A (2015). Evaluation Of Endothelium Function By Flow Mediated Dilatation İn Pediatric Patients With Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. Pedıatrıc Infectıous Dısease Journal, 34(4), 435-440., Doi: 10.1097/Inf.0000000000000602 ,
  27 Kılıç R, Cumurcu T, Sancakdar E, Evliyaoğlu O, Sezer H (2015). Systemic Prolidase Activity And Oxidative Stress İn Keratoconus. Current Eye Research, 6, 1-6., Doi: 10.3109/02713683.2015.1004717,
  28 Sancakdar E, Güven AS, Uysal EB, Gültürk E, Deveci K (2015). Important Of Angiopoetic System İn Evaluation Of Endothelial Damage İn Children With Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. Pedıatrıc Infectıous Dısease Journal, 34(8), 200-205.Doi: 10.1097/Inf.0000000000000706,
  29 Uysal EB, Tuzcu N, Sancakdar E, Güven AS, Deveci K, Kaya A (2015). Vitamin D Status İn Children With Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. Journal Of Vector Borne Dıseases, 52(1), 36-39.
  30 Uysal EB, Sancakdar E, Deveci K, Tuzcu N, Karapınar H (2015). Alterations Of Serum Brain Type Natriuretic Peptide (Bnp) İn Patients With Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. Internatıonal Journal Of Clınıcal And Experımental Medıcıne, 8 (2), 2784-2788.,
  31 Deveci K, Korkmaz S, Sancakdar E, Acıbucu DO, Alkan F, Terzi H, Şencan M (2015). The Evaluation Of Serum Protein And Serum Immunofixation Electrophoresis Results İn Patients With Monoclonal And Polyclonal Gammopathy: A Single Center Experience. International Journal Of Blood Research And Disorders, 2(2), 1-4.,
  32 Karakuş S, Sancakdar E, Akkar ÖB, Yıldız Ç, Demirpençe Ö, Çetin A (2016). Elevated Serum Cd95/Fas And Hıf-1? Levels, But Not Tie-2 Levels, May Be Biomarkers İn Patients With Severe Endometriosis: A Preliminary Report. Journal Of Minimally Invasive Gynecology, Doi: 10.1016/J.Jmig.2016.01.025
  33 Karakuş S, Akkar ÖB, Yıldız Ç, Sancakdar E, Çetin M, Çetin A (2015). Serum Levels Of Et-1, M30, And Angiopoietins-1 And -2 İn Hellp Syndrome And Preeclampsia Compared To Controls. Archives Of Gynecology And Obstetrics, 1-9., Doi: 10.1007/S00404-015-3803-1,
  A.34 Akkar ÖB, Sancakdar E, Karakuş S, Yıldız Ç, Akkar İ, Aslan M, Şahin İO, Yenicesu AG, Çetin A (2016). Evaluation Of Maternal Serum 25-Hydroxyvitamin D, Paraoxonase 1 Levels, And Neutrophil-To-Lymphocyte Ratio İn Spontaneous Preterm Birth. Medıcal Scıence Monıtory, 13(22) 1238-1243., Doi: 10,12659/Msm.897983
  35 Şefikoğlu M, Kaya A, Aydın H, Sancakdar E, Çelik VK, Bağcı Gökhan (2016). Increased Levels Of Vegf-A And Hıf-1? İn Turkish Children With Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. Journal Of Arthropod-Borne Diseases,
  36 Kılıç R, Cumurcu T, Sancakdar E, Evliyaoğlu O, Sezer H (2015). Proper Evaluation Of Factors Affecting Oxidative Status. Current Eye Research, Doi: Org/10.3109/02713683.2015.1095934,
  37 Akkar ÖB, Sancakdar E, Karakuş S, Yıldız Ç, Arslan M, Yücel H, Özçelik F, Yenicesu AG, Çetın Meral, Çetın Alı (2016). Comparison Of Maternal Serum Vitamin D And Paraoxonase 1 Levels And Neutrophil To Lymphocyte Ratios Of Preeclamptic And Severe Preeclamptic, And Normal Pregnant Women. Internatıonal Journal Of Clınıcal And Experımental Medıcıne, 9(6), 11810-11816.,
  38 Karakuş S, Yıldız Ç, Akkar ÖB, Sancakdar E, Ülger D, Çetin A (2016). The Significance Of The Neutrophil-To-Lymphocyte Ratio İn Differantial Diagnosis Of Ectopic Pregnancy And Miscarriage. Internatıonal Journal Of Clınıcal And Experımental Medıcıne, 9(6), 11327-11333.,
  39 Bağcı B, Karakuş S, Bağcı G, Sancakdar E (2016). Renalase Gene Polymorphism İs Associated With İncreased Blood Pressure İn Preeclampsia. Pregnancy Hypertensıon: An Internatıonal Journal Of Women's Cardıovascular Health, 6(2), 115-120., Doi: 10.1016/J.Preghy.2016.04.002,
  40 Yüce S, Sancakdar E, Bağcı G, Koç S, Küçük KH, Bağcı B, Dogan M, Uysal İÖ (2016). Angiotensin-Converting Enzyme (Ace) I/D And Alpha-Adducin (Add1) G460w Gene Polymorphisms İn Turkish Patients With Severe Chronic Tinnitus. The Journal Of Internatıonal Advanced Otology, 12(1), 77-81., Doi: 10.5152/İao.2016.1732,
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler :
  1. K.Ates, N.Ilhan, N.Ilhan, D.Kaman, E.Sancakdar, Third International Congress Of Molecular Medicine Konferansı Dahilinde , \"Abstracts: Turkish Society Of Molecular Medicine Third International Congress Of Molecular Medicine May 5–8, 2009, Istanbul, Turkey\", Bildiri Kitapçığındaki \"Association Of Enos Glu298asppolymorphism And Endothelial Dysfunction İn Patients With End-Stage Renal Disease ’’, 364-365 Pp.,İstanbul, Türkiye, Mart, 2009
  2. O.Evliyaoğlu, E.Sancakdar, L.Çolpan, C.Kılınç, Annual Meeting 2011 Konferansı Dahilinde , \"2011 Aacc Abstracts Atlanta\", Bildiri Kitapçığındaki \"Relationship Of Pneumatic Tube Delivery System Rate And Distance With Hemolysis\", 1-2 Pp.,Atlanta, Georgia, Usa, Temmuz, 2011
  3. K.Deveci, E.Sancakdar, H.Aydın, F.Erkoç, E.B.Uysal, A.K.Gökakın, 2 Nd Eflm-Bd European Conference On Preanalytical Phase Konferansı Dahilinde , , Bildiri Kitapçığındaki \"Effects Of Pneumatic Tube Delivery System On Blood Routine Biochemical Parameters And İntact Parathyroid Hormone\", Eflm European Federation Of Clinical Chemistry And Laboratory Medicine, 9-9 Pp.,Zagreb, Hırvatistan, Mart, 2013
  4. M.M.Şeker, K.Deveci, E.Sancakdar, A.Yılmaz, A.Turesin, T.Kacan, N.Babacan, Rare Cancers Europe Konferansı Dahilinde , \"European Cancer Congress 2013\", Bildiri Kitapçığındaki \"Neutrophil Gelatinase-Associated Lipıcalin İn Platin İnduced Renal İnjury\", 49(2), S203-S203 Pp.,Amsterdam, Hollanda, Eylül-Ekim, 2013
  5. E.Sancakdar, A.S.Güven, E.B.Uysal, A.Kaya, D.O.Acubucu, K. Deveci, Ifcc Worldlab Istanbul 2014 ‘’ Evaluation Of Lectin And Classical Pathway İnchildren With Crimean-Congo Hemorrhagic Fever ‘’ S971, Istanbul, 22-26 June 2014 • Doı: 10.1515, Clin Chem Lab Med 2014; 52(7), Special Suppl, Pp S1 – S1760, Haziran-2014
  6. E. Sancakdar, E.B.Uysal, A.S.Güven, K.Deveci, M.M.Seker, N.Tuzcu, Ifcc Worldlab Istanbul 2014 ‘’ The Role Of Angiopoietin-2 And Tyrosine Kinase Receptor-2 İn Pathogenesis Of Cchf ‘’ S973, Istanbul, 22-26 June 2014 • Doı: 10.1515, Clin Chem Lab Med 2014; 52(7), Special Suppl, Pp S1 – S1760, Haziran-2014
  7. S.Yuce, E.Sancakdar, S.Koc, G.Bagci, H.K.Kurtulgan, M.M.Seker, I.O.Uysal, European Human Genetics Conference 2014 ‘’ Angiotensin-Converting Enzyme (Ace) I/D And Alpha-Adducin (Add1) G460w Gene Polymorphisms İn Turkish Patients With Tinnitus ‘’ 22(1), Milan, İtalya, Mayıs-31- Haziran-3 2014
  8. Hasan Yucel, Hakki Kaya, Ali Zorlu, Mustafa Kutay Yıldırımlı, Enver Sancakdar, Hakan Gunes, Recep Kurt, Ufuk Ozgul, Okan Onur Turgut, Mehmet Birhan Yılmaz, 30th Turkish Cardiology Congress With International Participation Abstracts, Anadolu Kardiyoloji Dergisi/The Anatolian Journal Of Cardiology ‘’ Higher Cancer Antigen 125 Levels Are Associated With İncreased Risk Of New-Onset Atrial Fibrillation İn Patients With Systolic Heart Failure’’ 237 Pp, Antalya, Türkiye, 23-26 Ekim 14 (1): 1-165, 2014
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :
  1. O.Evliyaoglu, E.Sancaktar, E.Söğüt, M.K.Başaralı, N.Uzuncan, B.Karaca, \"Association Of A Single Nucleotide Polymorphism İn The Sur1 Gene With Type 2 Diabetes And Obesity İn Turkish Patients\", Journal Of Clinical And Experimental Investigations , \"2\", 161-167 Pp., 2011, Doı: 10.5799/Ahinjs.01.2011.02.0232
  2. G.Kirkil, M.H.Muz, E.Sancaktar, D.Kaman, K.Şahin, Ö.Kücük, \"The Effect Of Lycopene Supplementation On Chronic Obstructive Lung Disease\", Nobel Medicus , \"8\", 98-104 Pp., 2012
  3. A.Gültürk, K.Deveci, A.Kaya, A.S.Güven, E.Sancakdar, Ö.Cevit, \"Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonlu Veya Gelişme Geriliği Olan Çocuklarda Ter Klor Düzeylerinin Klinik Önemi\", Cumhuriyet Medical Journal, \"35\", 186-192 Pp., 2013, Doı: Org/10.7197/1305-0028.1808
  4. E.Sancakdar, K.Ateş, D.Kaman, K.Deveci, N.İlhan, Y.Özkan, \"Role Of Adducin Gly460trp, Ace I/D And Agt M235t Gene Polymorphisms İn Genetic Susceptibility To Diabetic Nephropathy\", European Journal Of General Medicine , \"12\", 118-124 Pp, 2015, Doı: 10.15197/Sabad.1.12.25
  5. B.Ş.Karagün, Ö.Korkmaz, A.H.Gürsu, Ö.Cevit, S.Solmaz, B.Bayram, E.Aslan, E.Sancakdar, R.Cevit, F.Özkan, İ.E.Özsoy, ‘’ Sivas İlinde Hastaneye Başvuran 1-15 Yaş Grubu Çocuklar Arasında Anemi Prevalansı ‘’ The Journal Of Current Pediatrics, ‘’12’’, 67-72 Pp, 2015, Doı:10.4274/Jcp.55264
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
  1. İlhan Nevin, Ateş Kadir, Yıldırım Hanefi, İlhan Necip, Sancakdar E (2009). Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Karotis Arter Intima Media Kalınlığı, Asimetrik Dimetil Arjinin Düzeyleri Ve Oksidatif Stres İlişkisi. Klınık Biyokimya Uzmanları Derneği 5. Ulusal Kongresi, 230,
  2. İlhan Nevın, Küçüksu Mehmet, Sancakdar E, Güngör Hilal, Akbulut Mehmet (2010). Koroner Arter Hastalarında Alpha Adducin Gly460trp Gen Polimorfizmi. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 6. Ulusal Kongresi, 142,
  3. Sancakdar E, İlhan Necip, Kaman Dilara, Güngör Hilal, Sarıkaya Hatice (2010). Diyabetik Nefropatiye Genetik Yatkınlıkta Adducin Gly460trp Polimorfizminin Rolü. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 6. Ulusal Kongresi, 145,
  4. Sancakdar E, İlhan Necip, Kaman Dilara, Özdogan Mahmut Serdar (2010). Diyabetik Nefropatiye Genetik Yatkınlıkta Agt M234t Ve Ace I/D Gen Polimorfizminin Rolü. Klinik
  Biyokimya Uzmanları Derneği 6. Ulusal Kongresi, 146,
  5. Kırkıl Gamze, Muz Mehmet Hamdı, Sancakdar E, Kaman Dilara, Sahın Kazım, Küçük Ömer (2010). Koah'lı Olgularda Likopenin Etkilerinin Değerlendirilmesi. 13. Yıllık Kongresi Konferansı, 15,
  6. Deveci K, Alkan Filiz, Sancakdar E (2013). Astımlı Çocuk Hastalarda Serum Leptin Ve Adiponektin Düzeyleri Astım Siddeti İle Iliskilimidir?. 13. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi Konferansı, 101,
  7. Boztosun Abdullah, Deveci K, Sancakdar E, Özer Hatice, Gültürk Sefa, Sümer Dinçer, Alkan Filiz (2013). Ratlarda Bevacizumap İle Preeklemsi Modeli Oluşturulması. İstanbul Üniversitesi 3. Kadın Doğum Günleri Konferansı, 12,
  8. Sancakdar E, Deveci K, Oğuz Acıbucu Duygu, Alkan Filiz, Aydın Hüseyin, Güven AS (2013). Febril Konvülzyonlu Hastalarda Serum Karnitin Düzeyi. 13.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi Konferansı, 122,
  9. Oğuz Acıbucu Duygu, Deveci K, Kaya A, Uysal EB, Alkan Filiz, Sancakdar Enver (2013). KKKA Enfeksiyonlu Çocuklarda Serum Perforin, Kaspaz, Sfas-L Düzeylerinin Degerlendirilmesi. Uluslar Arası Katılımlı Kongre & Lab Expo 2013 Konferansı, 342-343.,
  10. Alkan Filiz, Uslu Alı Uğur, Sancakdar E, Deveci K (2013). Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığında Serum Soluble Cd-44 Düzeyinin Değerlendirilmesi. Uluslar Arası Katılımlı Kongre & Lab Expo 2013 Konferansı, 191,
  11. Sefıkogulları Murat, Kaya A, Aydın Hüseyin, Sancakdar E, Çelik Veysel Kenan, Sarı Ismaıl (2013). Vegf Ve Hıf-1'in Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı Patojeninizdeki Rolü. 25. Ulusal Biyokimya Kongresi Konferansı, 38(1),
  12. Şeker MM, Sancakdar E, Oğuz Acıbucu Duygu, Filiz Ahmet Kemal, Devecı Köksal, Bahçeci Aykut, Kaçan Turgut, Babacan Nalan (2013). Serum Tirozin Kinaz Reseptör-2 Ve Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün Tedaviye Yanıtı Ve Prognoz İle İlişkisi. 10. Ulusal Tıbbı Onkolojı Utok Kongresi Konferansı, 61,
  13. Şeker MM, Deveci K, Sancakdar E, Yılmaz Alı, Türesin Ahmet Kerim, Kaçan Turgut, Babacan Nalan (2013). Platin İlişkili Renal Hasarın Tespitinde Nötrofil Jelatinaz Iliskili Lipokalinin Rolü. 10. Ulusal Tıbbı Onkolojı Utok Kongresi Konferansı, 63,
  14. Karapınar H, Kaya A, Uysal EB, Güven AS, Küçükdurmaz Zekeriya, Oflaz Mehmet Burhan, Deveci K, Sancakdar E, Gül İbrahim, Yılmaz Ahmet (2013). Evaluation Of Endothelial Functions By Flow Mediated Dilatation İn Pediatric Patients With Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. The Seventeenth Annual Meetıng Of The European Assocıatıon Of Echocardıography Konferansı, 14(2), 82-83.,
  15. Şeker MM, Sancakdar E, Nadir Aydın, Seker Ayşe, Bahçeci Aykut, Kaçan Turgut, Babacan Nalan, Kaptanoğlu Melih (2014). Akciger Kanserli Hastalarda Serum Visfatin Seviyesi Ve Prognoz İle İlişkisi. 5. Türk Tıbbı Onkolojı Kongresi Konferansı, 293,
  16. Şeker MM, Sancakdar E, Seker Ayşe, Oğuz Acıbucu Duygu, Bahçeci Aykut, Kaçan Turgut, Babacan Nalan Akgül (2014). Mide Kanserli Hastalarda Serum Tirozin Kinaz Reseptör-2 Ve Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün Tedaviye Yanıtı Ve Prognoz İle Iliskisi. 5. Türk Tıbbı Onkolojı Kongresi Konferansı, 303-304.,
  17. Şeker MM, Sancakdar E, Gökakın AK, Gültekin Gülşah, Oğuz Acıbucu Duygu, Bahçeci Aykut, Kaçan Turgut, Babacan Nalan Akgül (2014). Kolerektal Kanserli Hastalarda Serum Leptin Ve Adiponektin Düzeyleri Ve Prognoz İle İlişkisi. 5. Türk Tıbbı Onkolojı Kongresi Konferansı, 311,
  18. Şeker MM, Sancakdar E, Nadir Aydın, Altun Gülsah, Bahçeci Aykut, Kaçan Turgut, Babacan Nalan Akgül, Kaptanoğlu Melih (2014). Akciger Kanserli Hastalarda Serum Leptin Ve Adiponektin Seviyeleri Ve Prognoz İle İlişkisi. 5. Türk Tıbbı Onkolojı Kongresi Konferansı, 337,
  19. Uysal EB, Deveci K, Oflaz Mehmet Burhan, Sancakdar E, Güven Ahmet Samı, Kaya A, Alkan Filiz, Cevıt Ömer (2013). Kırım Kongo Kanamalı Ates Virus Enfeksiyonlu Çoçuklarda Serum Sıl-2r Ve Endotelin-1 Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 2. Ulusal Klınık Mıkrobıyolojı Kongresi-2013, 197-198.,
  20. Özçelik Fatma, Karakuş S, Akkar ÖB, Sancakdar E (2015). Anjiyogenetik Ve Apoptotik Belirteçlerin Preeklampsi Patojeninizdeki Rolü. Xv. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi,
  21. Coşkun Erol Ümmühan, Akkar ÖB, Yıldız Çağlar, Karakuş S, Sancakdar Enver, Erol Şerafettin, Çetin Alı (2016). Endometriyozisin Tanısında Kemokinlerin (Cxcl8, Ccl2, Ccl5) Test Olarak Kullanılabilirliginin Degerlendirilmesi. Palandöken Kadın Doğum Kongresi,
  23. Karakuş S, Sancakdar E, Akkar ÖB, Yıldız Çaglar, Demirpençe Özlem, Çetin Alı (2015). Endometriosizin Gelişmesinde Anjiogenez Ve Apoptosizin Yeri. 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi,
  24. Karakuş S, Yıldız Çağlar, Akkar ÖB, Sancakdar E, Dilara Ülger, Çetin Alı (2015). Dıs Gebelik Ve Düşük Gibi Gebelik Komplikasyonlarında Nötrofil/Lenfosit Oranının Prognostik Önemi. 13. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi,
  25. Akkar ÖB, Sancakdar E, Karakuş S, Yıldız Çağlar, Arslan Murat, Yücel Hasan, Yenıcesu Ayşe Gonca, Çetin Meral, Çetin Alı (2015). Preeklamptik, Siddetli Preeklamptik Ve Normal Gebe Kadınlarda Maternal Serum Vitamin-D Ve Paraoksonaz 1 Düzeyleri Ve Nötrofil Lenfosit Oranlarının Karşılaştırılması. 13. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi,
  26. Akkar ÖB, Sancakdar E, Karakuş S, Yıldız Çağlar, Ismaıl Akkar, Arslan Murat, Şahin İrfan Oğuz, Yenıcesu Ayşe Gonca, Çetın Alı (2015). Preterm Dogumda İnflamatuvar Belirteç Olarak Maternal Serum 25-Hidroksivitamin D3, Paraoksonaz-1 Ve Nötrofil Lenfosit Oranının Degerlendirilmesi. 13. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi,
  27. Karakuş S, Akkar ÖB, Yıldız Çaglar, Sancakdar E, Çetın Meral, Çetın Alı (2015). Hellp Sendromunun Öngörülmesinde Endotelin-1, Sitokeratin-18 Fragmanı (M30), Angiopoietin-1 Ve Angiopoietin-2’nin Önemi. 13. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi,

Hastanemizin çerez politikalarını okumak ve kabul etmek için lütfen tıklayın.