Hastanemizin pandemi COVID-19 salgın döneminde hastalarımız ve çalışanlarımız için aldığı önlemleri okumak için lütfen tıklayın.

Tüzel Kişi Yetkilisi Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu olan ve Şirinyalı Mah. 1487 Sk. No:4 Muratpaşa Antalyaadresinde yer alan Antalya Yaşam Hastaneleri Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.  (“Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Ticari ilişkilerimizin kurulması, sürdürülmesi ve takibi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, mal/hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla şirketiniz temsilcilerinin, yetkililerinin ve çalışanlarının kimlik ve iletişim bilgileri [M1] işlenmektedir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

İşlenen kişisel veriler, kişisel verilerin işlenme amaçları arasında belirtilen amaçlarla Kanun’a uygun olarak ticari ilişkilerin yürütülebilmesi (lojistik vb.) amacıyla yurt içindeki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla hukuk danışmanlarımıza, talep edilmesi halinde ilgili resmi kurumlara ve Şirket’in içerisinde bulunduğu şirketler grubuna aktarılabilmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 (c) hükmü uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı Kanun’un m. 9/1 ve m. 6/1 hükmü uyarınca açık rızanızın alınması hukuki sebebi uyarınca gerçekleştirilmektedir.

  1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımıza iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerimin İşlenmesine İlişkin Rıza Beyanı

 

 

Çalışanı olduğum tüzel kişiliğin Yaşam ile arasındaki ticari faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla kişisel verilerimin Şirket tarafından yurt dışında bulunan kurum ya da şirketlere aktarılmasına onay veriyorum.

 

Ad- Soyad

Tarih

İmza

 


Galeri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri
Onkoloji

Hastanemizin çerez politikalarını okumak ve kabul etmek için lütfen tıklayın.