Hastanemizin pandemi COVID-19 salgın döneminde hastalarımız ve çalışanlarımız için aldığı önlemleri okumak için lütfen tıklayın.

Ortopedi ve Travmatoloji

Ortapedi ve Travmatoloji alanında multidisipliner bir yaklaşıma sahip olan Yaşam Hastaneleri; tedavi sürecinde her hastayla yakından ilgilenerek en iyi hizmeti sunar.

ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ

Ortopedi ve Travmatoloji kas ve iskelet sisteminde oluşan hastalıkların son teknoloji cihazlar kullanılarak, uzman hekimler tarafından tedavi edildiği, yaralanmala ve kazalardan oluşan vücut hasarlarının gereğinde cerrahi, gereğinde cerrahi dışı müdahalelerle düzeltilebildiği, teknoloji ışığında devamlı kendini yenileyen bir ana bilim dalıdır.

Kollar, bacaklar, omurga ve leğen kemiği (pelvis) bölgeleri veya diğer bir deyişle kafa kaidesinden tırnak ucuna kadar tüm eklem, kemik, kas ve bağlantılı dokular (bağlar, damarlar, sinirler, diskler) ortopedinin alanına girmektedir. Alt Branşları;

Yaşam Hastaneleri bünyesindeki Ortopedi ve Travmatoloji klinikleri ana bilim dalının bütün altbranşlarına yönelik birimleri bir arada toplayan ve diğer farklı bölümlerle iletişimleri sayesinde multidisiplinler bir yaklaşımla hizmet veren bir klinikler bütünüdür.

El ve Üst Ekstremite Cerrahisi

El, el bileği, dirsek ve kol ile ilgili sorunları bulunan hastaların tanı ve tedavilerinin planlanması ve uygulanması ile ilgilenir.

Üst Ekstremite Cerrahisi Servisinin klinik aktiviteleri arasında üst ekstremiteyi ilgilendiren akut yumuşak doku travmalarının ( tendon kesileri, periferik sinir kesileri, ezilme ve sıkışma sonucu oluşan cilt ve kas dokusu kayıpları vb), amputasyonların (parmak-uzuv kopmaları) ( mikrocerrahi yöntemler kullanarak replantasyonlar, revaskülarizasyonlar vb), el, el bileği, önkol, dirsek ve kolda meydana gelen kırıkların değerlendirilmesi, koordinasyonu, tanı ve tedavisi yer alır.

Kliniğimizde el ve mikrocerrahi konusunda deneyimli hekimlerimiz sürekli olarak el yaralanmalarını ve diğer üst ekstremite hastalarını kabul etmekte ve tedavilerini tamamlamaktadırlar.

Omurga Cerrahisi / Spinal Cerrahi

Skolyoz

Omurga eğriliği anlamına gelir. Egzersiz, korse ve cerrahi tedavisi kliniklerimizde yapılmaktadır.

Omurga Kırıkları

Genelde trafik kazası ve yüksekten düşme gibi yüksek enerjili kazalarda gözlenir. Bir çoğunluğu torokolomber birleşim bölgesinde görülür. Omuriliğe baskı varsa ve kırık stabil değil ise acil ameliyat önerilir. Kliniğimizde her türlü omurga yaralanmaları tedavi edilmektedir.

Spondilolistezis

Bir omurganın diğerinin üzerinden öne doğru kayması demektir. İlerleyen kaymanın gözlenmesi ve nörojik problemlerin bulunması operasyon nedenidir.

Bel Fıtığı

Omurlar arası disklerin spinal kanal (omurilik kanalı) içine doğru fıtıklaşması ile oluşan genellikle sinir basısına bağlı farklı semptomları olan bir hastalıktır.

Kliniğimizde omurga cerrahisi ve mikrocerrahiler en son teknoloji ürünü araçlarla uygulanmaktadır.

Travmatoloji ve Cerrahisi

Trafik kazası, yüksekten düşme, ev ve iş kazası gibi çeşitli nedenlerle (travma) oluşan kırığın veya tendon (kiriş) bütünlüğün bozulması sonucu kaybolan hareketin geri kazanılması için yapılan tedavi yöntemleridir. Alçı, atel, ortez, bandaj gibi çeşitli konservatif tedaviler yanında gerekli görüldüğünde acil yahut elektif cerrahilerle uzuvların bütünlüklerinin tekrar kazanılması ve fonksiyonlarının tekrar normale dönmesi hedeflenir.

Kliniğimizde tüm travma hastalarına en son teknoloji görüntüleme yöntemleri (3 Tesla MR, 3 Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi) ve en son teknoloji ameliyat malzemeleri ile doğru teşhis ve tedavi verilmektedir.

Artroskopik Operasyonlar / Spor Travmatolojisi

Eklem içi problemlerin, eklemi açmadan beyaz ışık yayan bir kamera yardımıyla görüntülendiği ve 2 küçük portal sayesinde büyük kesiler olmadan çözümlendiği operasyonlardır. (Halk arasında lazerli/kapalı ameliyat olarak da bilinir.) Omuz, diz, kalça, ayak bileği başta olmak üzere birçok başka küçük eklem ve bölgede uygulanan bu operasyon yöntemi hastanın erken dönemde fonksiyonlarını kazanmasında önemli bir yöntemdir.

Kliniğimizde eklem içi hastalıklara (Menisküs yırtılmaları, ön çapraz bağ yaralanmaları, kıkırdak hastalıkları ve defektleri, sinovitler) artroskopik operasyonlar en ileri teknoloji eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

Artroplasti / Eklem Protezleri

Kireçlenme, kırık, travma, doğuştan çıkıklık gibi nedenlerle fonksiyonunu yitirmiş eklem yüzeylerinin mekanik bir eklemle değiştirilmesi demektir. Omuz, dirsek, kalça, diz, ayak bileği ve parmak eklemleri dahil birçok bölgede uygulanabilen protez cerrahisi sayesinden ağrılı eklemler tedavi edilerek tekrar hareket potansiyeli kazanmakta ve hasta hareketli ve günlük yaşamını sürdürebilir duruma gelmektedir.

Kliniğimizde tüm artroplasti – protez cerrahisi ameliyatları doğru malzemeler kullanılarak son teknoloji ameliyathanelerimizde yapılmakta, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü ile koordinasyonla tüm süreçleri tamamlanmaktadır.

Pediatrik Ortopedi

16 yaş altı çocukların doğumsal kalça çıkığı (gelişşimsel kalça displazisi), çarpık ayak(pes ekinovarus), serebral paralizi, doğumsal deformiteler, düz tabanlık (pes planovalgus), tümörler, gelişimsel bozukluklar ve kırıklarının takip ve tedavisi ile ilgilenmektedir. Çocukluk yaşlarında görülen anomalileri ve travmaları kapsayan pediatrik ortopedi hastalarımıza kliniğimizde bu alanda deneyimli uzman ve operatörlerimiz hizmet vermektedir.

Ortopedik Tümör Cerrahisi

Tüm kemik, kas ve yumuşak dokular başta olmak üzere; ekstremitelerin her türlü tümörlerinin medikal ve cerrahi tedavisi ile ilgilenmektedir. En ileri görüntüleme yöntemleri ve biyopsilerle yapılan patolojik incelemelerle teşhis edilen ekstremite tümörlerinin uygun yöntemlerle eksizyonu (cerrahi olarak çıkarılması) kliniğimizde deneyimli hekimlerimizle mümkündür.

Hastanemizin çerez politikalarını okumak ve kabul etmek için lütfen tıklayın.