Hastanemizin pandemi COVID-19 salgın döneminde hastalarımız ve çalışanlarımız için aldığı önlemleri okumak için lütfen tıklayın.

KVK Açık Rıza Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

 

Antalya Yaşam Hastaneleri Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metnini okuduğumu ve anladığımı, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık profesyonelleri, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi, Kişisel ve Özel Nitelikli verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi,  Antalya Yaşam Hastaneleri Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde belirtilen hususlara uygun olarak muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını,

 

AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM.                                                                   KABUL ETMİYORUM.

 

*Hasta Hakları Yönetmeliği gereği; formun 1 sureti size verilecektir. Form tarafınıza verilmediğinde bildiriniz.

Kendi el yazınız ile “Okuduğumu anladım” yazınız:....................................................

Hasta Adı Soyadı..............................................…İmza:..............Tarih:....../......./.........Saat:.....

Hasta Yakını Adı Soyadı:.....................................İmza:..............Tarih: ....../......./....... Saat:.....

Hasta E-Posta:……………………………………………………………….

Yakınlık Derecesi: ................................
Hasta Yakını Adı Soyadı:.....................................İmza:..............Tarih: ......./......./........Saat:.....

Yakınlık Derecesi: ................................
Hasta Yakınından Onam Alınma Nedeni:

·  Hasta 19 yaşından gün almamış (Her iki ebeveynden -anne ve baba- imza alınır. Ancak boşanmış aile ise imza velayet sahibi ebeveynden alınır)

·  Temyiz kudretine haiz değil /karar verme yetisi yok (Vasisi ya da yasal temsilcisinden imza alınır)

·  Bilincinin kapalı olması.

 

TERCÜMAN (Hastanın Dil /İletişim Problemi var ise)
Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler hasta/hasta yakını tarafından anlaşılmıştır.
Tercüme Yapanın Adı Soyadı:........................... İmza: ............Tarih: ...../......./.......Saat:......

Galeri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri

Hastanemizin çerez politikalarını okumak ve kabul etmek için lütfen tıklayın.