Opera Yaşam Hastanesi

Opera Yaşam Hastanesi

KALİTE YÖNETİM KURULU

» Başhekim  : Dr. Gökhan ÜRKMEZ
» Hemşirelik Hizmetleri Müdürü  : Yusuf SULUSARAY
» Kalite Yönetim Direktörü  : Adil YILDIRIM
» Eğitim ve Enfeksiyon Hemşiresi  : Süheyla DURSUN ÜNAL / Serpil YILMAZ
» Başhekim Asistan  : Nuray AKAY
» Süpervizör  : Adil YILDIRIM

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

» Başhekim  : Dr. Gökhan ÜRKMEZ
» Hemşirelik Hizmetleri Müdürü  : Yusuf SULUSARAY
» Kalite Yönetim Direktörü  : Adil YILDIRIM
» Anestezi Uzmanı  : Uzm.Dr.İlhan BERBEROĞLU
» Ortopedi Uzmanı  : Op.Dr.S.Yetkin TURGUT
» Biyokimya Uzmanı  : Prof.Dr.Tevfik Aslan AKSU
» Eğitim ve Enfeksiyon Hemşiresi  : Süheyla DURSUN ÜNAL / Serpil YILMAZ
» Eczacı  : Süleyman NERGİZ
» Süpervizör  : Adil YILDIRIM
» Labaratuvar Sorumlusu  : Kamber ŞAHİN
» Dahiliye Servis Sorumlusu  : Hasret TAŞ
» Temizlik Şefi  : Aslı YILDIRIM
» Bilgi İşlem Sorumlusu  : Yasin ÖĞÜT
» Hasta Hizmetleri Sorumlusu  : Seher KORKMAZ
» Çocuk Hastalıkları Uzmanı  : Uzm.Dr.Gül Kazancı POLAT
» Dahiliye Uzmanı  : Hasret TAŞ

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

» Başhekim  : Dr. Gökhan ÜRKMEZ
» Hemşirelik Hizmetleri Müdürü  : Yusuf SULUSARAY
» Kalite Yönetim Direktörü  : Adil YILDIRIM
» Süpervizör  : Adil YILDIRIM
» Genel Cerrahi Uzmani  : Murat AYNACI
» Ortopedi Uzmanı  : Op.Dr.Sedat ŞAHİN
» Eğitim ve Enfeksiyon Hemşiresi  : Süheyla DURSUN ÜNAL
» Göz Hastalıkları Uzmanı  : Op.Dr.Hatice Yasemin YILDIZ
» Güvenlik  : Ali AKTEMİR
» Radyoloji Sorumlusu  : İbrahim TURGUT
» Acil Sorumlusu  : Feray AKKAN
» Anestezi Sorumlusu  : Gamze ARUCAN
» Hasta Hizmetleri Sorumlusu  : Seher KORKMAZ
» Baş Çalışan Temsilcisi  : İbrahim TURGUT

EĞİTİM KOMİTESİ

» Başhekim  : Dr. Gökhan ÜRKMEZ
» Hemşirelik Hizmetleri Müdürü  : Yusuf SULUSARAY
» Kalite Yönetim Direktörü  : Adil YILDIRIM
» İç Hastalıkları Uzmanı  : Uzm.Dr.Hatice KAYIKÇIOĞLU
» Ameliyethane Sorumlusu  : Halime ERYILMAZ
» Eğitim Hemşiresi  : Serpil YILMAZ
» Bilgi İşlem Sorumlusu  : Yasin ÖĞÜT
» Hasta Hizmetleri Sorumlusu  : Seher KORKMAZ
» Hasta İletişim Birim Sorumlusu  : Salim ÖZDEMİR
» Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi  : Süheyla DURSUN ÜNAL

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

» Başhekim  : Dr. Gökhan ÜRKMEZ
» Hemşirelik Hizmetleri Müdürü  : Yusuf SULUSARAY
» Kalite Yönetim Direktörü  : Adil YILDIRIM
» Eğitim ve Enfeksiyon Hemşiresi  : Süheyla DURSUN ÜNAL / Serpil YILMAZ
» Güvenlik  : Ali AKTEMİR
» Temizlik Şefi  : Aslı YILDIRIM
» Teknik Servis  : Selami FIRAT
» Hasta Hizmetleri Sorumlusu  : Seher KORKMAZ

KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ

» Kan Transfüzyon Merkezi Sorumlu Hekimi  : Uzm.Dr.İlhan BERBEROĞLU
» Hemşirelik Hizmetleri Müdürü  : Yusuf SULUSARAY
» Kalite Yönetim Direktörü  : Adil YILDIRIM
» Kan Transfüzyon Sorumlusu  : Kamber ŞAHİN
» Dahiliye Uzmanı  : Uzm.Dr.Hatice KAYIKÇIOĞLU
» Genel Cerrahi Uzmanı  : Op.Dr.Halit KARAKURT
» Anestezi Uzmanı  : Uzm.Dr.Özgen ÖZMETE
» Eğitim ve Enfeksiyon Hemşiresi  : Öykü ÇANKAYA / Serpil YILMAZ
» Dahiliye Servis Sorumlusu  : Hasret TAŞ

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

» Başhekim  : Dr. Gökhan ÜRKMEZ
» Hemşirelik Hizmetleri Müdürü  : Yusuf SULUSARAY
» Radyoloji Uzmanı  : Uzm.Dr.Ayşe UMUL
» Eğitim ve Enfeksiyon Hemşiresi  : Süheyla DURSUN ÜNAL / Serpil YILMAZ
» Hasta Hizmetleri Sorumlusu  : Seher KORKMAZ
» Radyoloji Sorumlusu  : İbrahim TURGUT
» Cerrahi Servis Sorumlusu  : Filiz ERİŞ
» Dahiliye Servis Sorumlusu  : Hasret TAŞ

AKILLI İLAÇ KULLANIMI

» Başhekim  : Dr. Gökhan ÜRKMEZ
» Hemşirelik Hizmetleri Müdürü  : Yusuf SULUSARAY
» Dahiliye Uzmanı  : Uzm.Dr.Hatice KAYIKÇIOĞLU
» Eğitim ve Enfeksiyon Hemşiresi  : Süheyla DURSUN ÜNAL / Serpil YILMAZ
» Eczacı  : Süleyman NERGİZ

BİNA TUR EKİBİ

» Başhekim  : Dr. Gökhan ÜRKMEZ
» Hemşirelik Hizmetleri Müdürü  : Yusuf SULUSARAY
» Kalite Yönetim Direktörü  : Adil YILDIRIM
» Eğitim ve Enfeksiyon Hemşiresi  : Süheyla DURSUN ÜNAL
» Süpervizör  : Adil YILDIRIM
» İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı  : Sıdıka YILMAZ
» Teknik Servis  : Selami FIRAT
» Temizlik Şefi  : Aslı YILDIRIM

HASTA VE ÇALIŞANLARIN ÖNERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

» Başhekim  : Dr. Gökhan ÜRKMEZ
» Hemşirelik Hizmetleri Müdürü  : Yusuf SULUSARAY
» Kalite Yönetim Direktörü  : Adil YILDIRIM
» Eğitim ve Enfeksiyon Hemşiresi  : Süheyla DURSUN ÜNAL / Serpil YILMAZ
» Süpervizör  : Adil YILDIRIM
» Hasta Hizmetleri Sorumlusu  : Seher KORKMAZ
» Hasta İletişim Birim Sorumlusu  : Salim ÖZDEMİR
» Başhekim Asistan  : Nuray AKAY

ORGAN BAĞIŞ BİRİMİ

» Başhekim  : Dr. Gökhan ÜRKMEZ
» Anestezi Uzmanı  : Uz.Dr.İlhan BERBEROĞLU
» Genel Cerrahi Uzmanı  : Op.Dr. Murat AYNACI

HKS BİRİM KALİTE SORUMLULARI

» Hemşirelik Hizmetleri Müdürü  : Yusuf SULUSARAY
» Kalite Yönetim Direktörü  : Adil YILDIRIM
» Eğitim ve Enfeksiyon Hemşiresi  : Süheyla DURSUN ÜNAL / Serpil YILMAZ
» Süpervizör  : Adil YILDIRIM
» Ameliyethane Sorumlusu  : Halime ERYILMAZ
» Acil Servis Sorumlusu  : Feray AKKAN
» Dahiliye Servis Sorumlusu  : Hasret TAŞ
» Cerrahi Servis Sorumlusu  : Filiz ERİŞ
» Anestezi Sorumlusu  : Gamze ARUCAN
» Labaratuvar Sorumlusu  : Kamber ŞAHİN
» Radyoloji Sorumlusu  : İbrahim TURGUT
» Dahili Yoğun Bakım Sorumlusu  : Ayşe YALÇIN
» Fizik Tedavi Ünitesi Sorumlusu  : Hatice İŞLER
» Teknik Hizmetler  : Selami FIRAT
» Temizlik Şefi  : Aslı YILDIRIM
» Arşiv Görevlisi  : İlknur GÜVEN GÖRGÜLÜ
» Başhekim Sekreteri  : Nuray AKAY
» Satın Alma Sorumlusu  : Gürkan ÖZEN
» Hasta Hizmetleri Sorumlusu  : Seher KORKMAZ
» Hasta İletişim Birimi Sorumlusu  : Salim ÖZDEMİR
» Eczacı  : Süleyman NERGİZ
» Bilgi İşlem Sorumlusu  : Yasin ÖĞÜT
» Eğitim Hemşiresi  : Serpil YILMAZ
» Enfeksiyon Hemşiresi  : Süheyla DURSUN ÜNAL
» Vezne Sorumlusu  : Havva TUĞRUL

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

» Başhekim  : Dr. Gökhan ÜRKMEZ
» Hemşirelik Hizmetleri Müdürü  : Yusuf SULUSARAY
» Kalite Yönetim Direktörü  : Adil YILDIRIM
» Eğitim ve Enfeksiyon Hemşiresi  : Serpil YILMAZ / Süheyla DURSUN ÜNAL
» Süpervizör  : Adil YILDIRIM
» Hasta Hizmetleri Sorumlusu  : Seher KORKMAZ
» Hasta İletişim Sorumlusu  : Salim ÖZDEMİR
» Bilgi İşlem Sorumlusu  : İbrahim ERGİN
» Başhekim Asistanı  : Nuray AKAY

DOKÜMANTASYON EKİBİ

» Başhekim  : Dr. Gökhan ÜRKMEZ
» Hemşirelik Hizmetleri Müdürü  : Yusuf SULUSARAY
» Kalite Yönetim Direktörü  : Adil YILDIRIM
» Eğitim ve Enfeksiyon Hemşiresi  : Serpil YILMAZ / Süheyla DURSUN ÜNAL
» Hasta Hizmetleri Sorumlusu  : Seher KORKMAZ
» Hasta İletişim Birimi Sorumlusu  : Salim ÖZDEMİR
» Bilgi İşlem Sorumlusu  : Yasin ÖĞÜT
» Başhekim Asistanı  : Nuray AKAY

ACİL DURUM AFET EKİBİ

» Başhekim  : Dr. Gökhan ÜRKMEZ
» Hemşirelik Hizmetleri Müdürü  : Yusuf SULUSARAY
» Eğitim ve Enfeksiyon Hemşiresi  : Süheyla DURSUN ÜNAL
» Süpervizör  : Adil YILDIRIM
» Yoğun Bakım Sorumlusu Hemşiresi  : Ayşe YALÇIN
» Dahiliye Servis Sorumlusu  : Hasret TAŞ
» Hasta Hizmetleri Sorumlusu  : Seher KORKMAZ
» Teknik Servis Sorumlusu  : Selami FIRAT
» Bilgi İşlem Sorumlusu  : Yasin ÖĞÜT
» Ulaşım Sorumlusu  : Mustafa ALTUNER
» Güvenlik Görevlisi  : Ali AKTEMİR

TEMİZLİK KOMİTESİ


BEBEK DOSTU KOMİTESİ


ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ