Op.Dr. Nalan CİHANGİR

Op.Dr. Nalan CİHANGİR

Kadın Hastalıkları ve Doğum

ASV Yaşam Hastanesi

Eğitim ve Uzmanlık

 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıp Eğitimi)(1995-2001)
 • Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi (İhtisas) (2003-2009 )

Görevler

 • Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi - Konya (2003-2009)
 • İdil Devlet Hastanesi -Şırnak (2009-2010 )
 • Özel Mardin Park Hastanesi -Mardin (2010-2016)

Tıbbi İlgi Alanları

İnfertilite -IVF, Endoskopi ( Histereskopi), Riskli Gebelikler, Servikal Patolojiler

Araştırma ve Yayınlar

 • Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları: ICSI-ET Sikluslarında Otolog Kumulus Hücre Oosit Kompleksinin Kültür Ortamı Olarak Kullanımının Embriyo Gelişim Kalitesine ,İmplasntasyon ve Gebelik Oranları Üzerine Etkisinin Araştırılması -2009
 • Özdemir S, Cihangir N, Görkemli H, Emlik D. Pyosalpinx caused by the tubal migration of an intrauterine device- a case report. Eur J Contracept Reprod Health Care, 13, 320-322 (2008
 • Görkemli H, Aktan M, Cihangir N, Duman S, Özdemir S, ‘’The optimal time for morphological changes in spermes during swim-up procedure in intrauterin insemination cycles,’’ 6th Annual Meeting of Mediterranean Society for repruductive medicine, 52, Antalya, 2007.
 • Özdemir S, Cihangir N, Çolakoğlu MC, ‘’Çoğul gebeliğin eşlik ettiği ciddi bir ovaryan hiperstimülasyon sendromu olgusu’’, Genel Tıp Derg, 19, 37-39 (2009).
 • Cihangir N, Görkemli H, Özdemir S, Aktan M, Duman S, ‘’Influence of Cumulus Cell Coculture and Cumulus-aided Embryo Transfer on Embryonic Development and Pregnancy Rates’’, J Turkish German Gynecol Assoc, 11, 121-126 (2010).
 • Cihangir N, Görkemli H, Özdemir S, Aktan M, Duman S, ‘’Influence of cumulus cell coculture and cumulus-aided embryo transfer on embryonic development and pregnancy rates’’, II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Antalya, 281, 2009

Yabancı Dil

İngilizce

İletişim