Prof. Dr.  Doğan ERDOĞAN

Prof. Dr. Doğan ERDOĞAN

Kardiyoloji

ASV Yaşam Hastanesi

Eğitim ve Uzmanlık

  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (Eğitim) (1995)
  • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (İhtisas) (2002)

Görevler

  • Ardahan Devlet Hastanesi
  • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
  • Başkent Üniversitesi Konya Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi İlgi Alanları

Koroner anjiyografi ve kalp kateterizasyonu: Her ay 50’den ve her yıl 500’den fazla. Koroner girişimler ve katetere dayalı tedavi işlemleri (kompleks koroner arter revaskülarizasyonları dahil) (koroner balon anjiyoplasti, IVUS, FFR): Her ay 30 ve her yıl 300’den fazla; her yıl 100’ün üstünde primer perkütan girişim. Periferik arter girişimleri: Her yıl 20’nin üstünde. Yapısal kalp hastalıklarının kateter bağlantılı tedavileri: Her yıl 30’un üstünde ASD kapatma ve her yıl 1-2 VSD kapatma Kalp kapak hastalığı girişimleri: Her yıl 30’un üstünde mitral balon valvüloplasti. Geçicive kalıcı kalp pili takılması, İleri düzeyde ekokardiyografik görüntüleme: TÖE, intraoperatif TÖE, üç boyutlu TTEve TÖE.

Yabancı Dil

İngilizce

İletişim