Çocuk Haklarının Farkında Mıyız?

Çocuk Haklarının Farkında Mıyız?

Çocuk Haklarının Farkında Mıyız?

Son yıllarda çocuk hakları haftasının bilinirliğinin artması ile yapılan paylaşımlarla, genel olarak  çocuk haklarına ilişkin ne kadar doğru bilgi sahibi olunduğunu sorgulamak gerekmektedir. Çocuğa özel bir ilgi gösterilmesi gerekliliği ilk olarak 1924 tarihli "Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi"nde ele alınmış olsa da, en yaygın kabul gören ilk resmi belge ülkemizinde taraf olduğu 1989 tarihli "Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi"dir.Ebeveynlerin Çocuklara Karşı Sorumlulukları18 yaşına kadar her insan çocuk olarak kabul edilmektedir ve ırk din cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin çocuğun yüksek yararı hedeflenmektedir. Eğitim, sağlık hizmetlerine ulaşma, uygun koşullarda yaşama gibi hakların da ayrım olmaksızın sağlanması çocuğun temel haklarındandır.  Bu nedenle çocuk hakları kavramı sadece çocuğa değil onu korumakla yükümlü tüm kişi ve taraflara  ilişkindir. Çocuğun kişisel gelişimi ve özgüveni açısından görüşlerine saygılı olunması, yol gösterilmesi ve uygun yönlendirilmesi, haklarına ve ödevlerine saygı gösterilmesi ebeveynlerin çocuklara karşı olan sorumluluklarındandır.Günümüzde Çocuk HaklarıTüm bu verilere dayanarak aslında günümüzde, yaşadığımız toplumda hem kendi çocuklarımızın  hem de diğer çocukların haklarını korumaktan öte ihlal edildiğini maalesef sıklıkla görüyoruz. Bu alanda bilgilenmenin ve farkındalık kazanmanın çocuklarımızın yüksek yararına olacağını akılda tutmak gerekiyor."Çocuk haklarına saygı duymak çocuğun her istediğini yapmak demek değildir"Sevgi, ilgi, barınma, değer görme, sağlık gibi konular her çocuğun ihtiyacı ve ebeveynlikte ihtiyaçlarla istekleri ayırmak büyük önem taşır. Çocuk haklarına saygı duymak çocuğun her istediğini yapmak demek değildir. Elbetteki istekler ertelenebilir ancak çocuğun ihtiyaçlarını ertelemek ya da çocuğu ihtiyaçları ile sınamak, tehdit etmek, hakaret etmek, fizik şiddet uygulamak veya fiziki şiddetle tehdit etmek çocukta hem ruhsal hem de sosyal yaralar oluşturacağını unutmayın.Uzm. Psikolog Anıl YıldızPsikolojiAntalya Yaşam Hastanesi