Hastanemizin pandemi COVID-19 salgın döneminde hastalarımız ve çalışanlarımız için aldığı önlemleri okumak için lütfen tıklayın.

Çevre Politikamız

Yaşam Hastaneler Grubu, görev ve hedefleri doğrultusunda kaliteli hizmet anlayışıyla çalışırken çevreye saygılı, duyarlı ve sorumluluğun farkına vararak görevlerini yerine getirmektedir. 

Bu amaçla öncelikli hedef olarak,  tüm sağlık kuruluşlarında faaliyetler sonucu oluşan atıkları tespit edip bu atıkların hasta ve çalışan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde uzaklaştırılması için her kuruma özgü bir atık yönetim planı oluşturmaktadır.

Bu plan doğrultusunda atıkları minimize etmeye çalışıp geri kazanılabilenleri de ayırmaktadır.

Geri kazanılamayan atıkları kanun ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmeleri için ilgili kurumlara teslim etmektedir.

Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymakla beraber, çevre sorumluluğunu kurumumuzda oluşturmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve bireysel sorumluluklarına göre eğitimlere tabi tutulurlar.

Yeni teşhis ve tedavi birimler planlanırken çevresel etkiler dikkate alınır.

Mevcut teşhis ve tedavi birimlerinin iyileştirilerek çevresel etkilerin en aza indirgenmesi ve süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesi Çevre Yönetim Sistemi Politikamızdır.

Galeri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri
Yaşam Hastaneleri

Hastanemizin çerez politikalarını okumak ve kabul etmek için lütfen tıklayın.