Radyoloji

Hastalarımıza 7/24 hizmet verdiğimiz Radyoloji Bölümümüzde yatan hastaların yanısıra Acil Servisimize başvuran hastaların da istenen tüm radyolojik incelemeleri yapılmaktadır. Bunların dışında sadece radyolojik incelemeler için hastanemize başvuran hastalara da hizmet verilmektedir. Radyoloji Bölümümüz kuruluş aşamasında en ince ayrıntılar ve son sistem cihazlar ile donatılarak hizmete sunulmuştur.
 
Cihaz ve Tanısal Tetkikler
 
• Manyetik Rezonans (1.5 Tesla MR)
• Bilgisayarlı Tomografi (Multisice)
• 3 ve 4 boyutlu Ultrasonografi
• Renkli Doppler Ultrasonografi
• Mamografi
• Dijitalize Röntgen ve Panaromik
• Kemik Dansitometri (Yoğunluk Ölçümü)
• Angiografi ve DSA
• Mobil Röntgen
• C Kollu Skopi
 
Girişimsel Radyolojik Uygulamalar
 
• Organ biyopsileri (Karaciğer, Böbrek, meme, Tiroid, Prostat)
• HSG (Rahim- Tüplerin Filmi)
• Kolanjiyografi (Safra Yolları Görüntülenmesi)
• Angiografi (Damarların Görüntülenmesi)
• Nefrostomi (Böbrek Katater Uygulaması)
• Meme / Böbrek Kist Aspirasyonu (Kist Boşaltılması)
• Apse Drenaj (Apse Boşaltılması)