Ortopedi ve Travmatoloji

Ortopedi ve Travmatoloji

Maalesef yaşanan trafik kazaları, yaralanmalar ve yüksekten düşmeler sonucu oluşan kırık, çıkık, kırıklı çıkıklar da sıklıkla görülmektedir. Bu tür yaralanmalar sonucu oluşan hasarların zamanında ve uygun şekilde tedavi edilmemesi durumunda ortaya çıkan sonuç, kişilerin hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. BU yüzden yaşanacak olumsuzlukları ortadan kaldırmak için hızlı bir şekilde en uygun tedaviye ve deneyimli hekime başvurmak gerekmektedir.
 
Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde deneyimli hekim ve ekibimizle son teknolojik cihazlar kullanılarak size hizmetin en iyisi sunulmaktadır.
 
Omurga Cerrahisi
Artroskopik Operasyonlar
Ortopedik Travmatoloji Cerrahisi
Eklem Protezleri
Pediatrik Ortopedi
Ortopedik Tümör Cerrahisi
 

 
OMURGA CERRAHİSİ
* SKOLYOZ
Omurga eğriliği anlamına gelir. Egzersiz, korse ve cerrahi tedavisi bulunur.
 
*OMURGA KIRIĞI
Genelde trafik kazası ve yüksekten düşme gibi yüksek enerji kazalarda gözlenir. Bir çoğunluğu torokolomber birleşim bölgesinde görülür. Omuriliğe baskı varsa ve kırık stabil değil ise ameliyat önerilir.
 
SPONDİLOLİSTEZ
Bir omurganın diğerinin üzerinden öne doğru kayması demektir. İlerleyen kaymanın gözlenmesi ve nörojik problemlerin bulunması operasyon nedenidir.
 
EKLEM CERRAHİSİ
ARTROSKOPİ
Eklem içi problemlerin, eklemi açmadan bir kamera yardımıyla çözülmesi anlamına gelir. Hastanın erken dönemde fonksiyonlarını kazanmasında önemli bir yöntemdir.
 
EKLEM PROTEZLERİ
Kireçlenme, kırık, travma gibi nedenlerle fonksiyonunu yitirmiş eklemin mekanik bir eklemle değiştirilmesi demektir.
 
TRAVMATOLOJİ VE KIRIK TEDAVİSİ
Trafik kazası, yüksekten düşme, ev ve iş kazası gibi çeşitli nedenlerle oluşan kırığın veya tendon (kiriş) bütünlüğün bozulması sonucu kaybolan hareketin geri kazanılması için yapılan tedavi yöntemleridir.
 
KEMİK UZATMASI VE EĞRİLİK DÜZELTMESİ
Doğumsal ya da sonradan meydana gelen kemiklerde kısalık ve eğriliklerin internal veya external sistemlerle düzeltilmesidir.
 
ORTOPEDİK TÜMÖR CERRAHİSİ
Kemik, eklem ve kaslarda bulunan kitlenin bulunduğu bölgeden özel tekniklerle çıkarılmasıdır.
 
PEDİATRİK ORTOPEDİ
Çocukluk yaşlarında görülen anomalileri ve travmaları kapsayan tedavi yöntemleridir. Doğuştan kalça çıkığı, ayak ve ayak bileği eğrilikleri en sık gördüklerimizdir.