Kulak Burun Boğaz

Kulak Burun Boğaz

Vücudun 3 temel duyusunu sağlayan organlarda oluşabilecek fonksiyon bozuklukları ve hastalıkların teşhis, tedavi ve izleme amacına yönelik kaliteli sağlık hizmetleri diğer tüm bölümlerimizde olduğu gibi yine Kulak Burun Boğaz Bölümümüzde konusunda uzman hekimlerle modern tıbbın en son teknolojik cihazları ile hastalarımıza sunulmaktadır.
 
Kulak Burun Boğaz bölümüne başvuran hastaların; acil, poliklinik ve yatarak tedavileri gerçekleştirilmektedir.
• Endoskopik Muayene
• İşitme Testleri
• Allerji Testi ve Aşı Uygulaması
• Endoskopik Cerrahi
• Baş, Boyun Cerrahi
• Kulak Mikrocerrahisi
• Rinoplasti
• Uyku Laboratuvarı
• Radyofrekans Cerrahisi (Tonsil Küçültme, Horlama)


KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ
 
ENDOSKOPİK MUAYENE
Hastaların kendi ağız içi, kulak zarları, gırtlak ve geniz gibi organlarını da görebildiği muayene yöntemidir.
 
İŞİTME TESTLERİ
Dış kulak yolundan itibaren beyin sapı düzeyine kadar olan tüm işitme yollarının ölçülebildiği testleri içerir. Bunların dışında odyolojik ve timponometrik inceleme ile orta kulak basınçları ölçülebilmektedir.
 
DENGE TESTLERİ
Her çeşit baş dönmesi (Vertigo) yakınmalarında ayırıcı tanıda kullanılan Elektronistagmografi (ENG) yapılabilmektedir.
 
ALERJİ TESTLERİ VE AŞI UYGULAMA
Her türlü alerjik kökenli kulak-burun-boğaz hastalıklarının tanı yöntemi olarak modern cilt testleri yapılmaktadır. Aşı tedavisi uygulanmaktadır.
 
BAŞ BOYUN CERRAHİSİ
Baş ve boyun bölgelerindeki tümöral kitleler ve larenks hastalıklarının (gırtlak) ameliyatları yapılabilmektedir.
 
KULAK MİKROCERRAHİSİ
Kronik orta kulak iltihapları, kulak zarı yırtıkları, orta kulak kemikçiklerinin ameliyatları ve orta kulakta kireçlenme (otoskleroz) cerrahisi yapılmaktadır.
 
RİNOPLASTİ OPERASYONU
Burun estetiği operasyonları gerçekleştirilmektedir.
 
RADYOFREKANS CERRAHİSİ
Tıkayıcı uyku apnesi hastalığında (OSAS) obstrüksiyonun bulunduğu bölgeye göre; burun, boğaz veya ağız içiyle ilgili patolojiler, radyofrekans cerrahisi ile tedavi edilebilmektedir. Horlama tedavisi ile ilgili olarak küçük dil, yumuşak damak, burun etleri ve bademciklerin küçültülmesi ameliyatları uygulanmaktadır. Bu cerrahinin avantajı diğer açık cerrahi yöntemlerine göre daha az invaziv ve daha az ağrılı olmasıdır.
 
ENDOSKOPİK CERRAHİLER
Görsel olarak her türlü endoskopik cerrahiler yapılmaktadır. (Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi)
 
PEDİATRİK OTORİNOLARİNGOLOJİ
0-14 yaş grubunun kulak-burun-boğaz hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve cerrahi prosedürleri yapılmaktadır.
 
DOĞUMSAL İŞİTME KAYIPLARININ TEŞHİS VE TEDAVİSİ
Otoakustik Emisyon (Akustik Ses Analizi) yapılabilmektedir.
 
SES HASTALARININ TEŞHİS VE TEDAVİSİ
Endoskopik ve Mikroskobik muayene ve ameliyatları yapılmaktadır.