Kardiyoloji

Hastanemiz Kardiyoloji Bölümünde doğumsal, romatizmal, hipertansiyona ve koroner yetmezliğe bağlı kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisinde uzamn kardiyologlar eşliğinde teknolojinin son ürünleri ile hizmet verilmektedir.
 
Kalp sağlığını korumak, kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek amacıyla EKG holter, efor testi, renkli doppler, ekokardiyografi ile tüm kardiyolojik testler yapılabilmektedir. Ayrca kalp hastalıklarının zamanında teşhis ve tedavisine olanak sağlayan kardiyoloji check-up'ı da herkese uygulanabilmektedir.
 
• EKG (Elektrokardiyogram)
• Eforlu EKG ( Kardiyovasküler Stres Testi) (Treadmill, Bisiklet, Farmakolojik)
• 24 Saat EKG Kaydı (Holter)
• Transtorastik Ekokardiyografi
• Kalıcı Kalp Pili Takılması ( Pace Maker)
• Geçici Kalp Pili Takılması
• Koroner Anjiografi
• Koroner Anjioplasti(Balon, Stent, Aterektomi vb. Girişimsel Tedaviler)
• Ambulatuar Kan Basıncı Ölçümü (24 Saat)
 
ELEKTROKARDİYOLOJİ
Kalp hastalıklarının teşhisinde ilk geliştirilen yöntemdir. Ucuz, kolay ulaşılabilir, tekrarlanabilir, bir o kadarda faydalı bir tetkiktir. Kalp hücrelerinin minicik elektriksel akımlarını ölçme esasına dayanır.
 
RENKLİ DOPPLER EKOKARDİOGRAFİ
Kalbimizin ultrasonik ses dalgaları ile görüntüsünün elde edilmesidir. Kalbin ultrasonudur. Noninvazivdir, hastaya, çocuklara hatta hamilelere de hiçbir risk olmaksızın uygulanabilir. Kalbin anatomik yapısı, odacıkları, kapakları ve fonksiyonları hakkında en kolay ve oldukça detaylı bilgiler edinmemizi sağlar. Renkli Doppler ile de kan akımları görülür hale gelebilir.
 
TRANSÖZOFAGEAL EKOKARDİOGRAFİ
Ekokardiografi probunun endoskopik işlem benzeri yemek borusu içine yerleştirilmesi ile yapılır. Kalbin obezite, kronik bronşit gibi klasik ekokardiografi ile görüntülenemediği durumlarda ve protez kapak hastalıklarının tanısında tercih edilir.
 
EFOR TESTİ (STRES EGZERSİZ) TESTİ
Elektrokardiografinin kalbin kontrollü zorlanması sırasında çekilmesidir. Sıklıkla koroner damar hastalıklarının tanısı ve nadiren bazı kalp kapak hastalıklarının ağırlığının değerlendirilmesinde kullanılır. Hastaları genellikle kışın bile terleten, fakat normal çıkması halinde özgüveni arttıran bir testtir.
 
24 ST RİTİM / TANSİYON HOLTERİ
Hastaların çoğu doktorun karşısına geçince şikâyetlerini unutur, birçoğunun da şikâyetleri düzelir. Tansiyon ise fırlar. Hastanın gün içindeki ritim bozuklukları, heyecanları, tansiyon seviyeleri hakkında detaylı bilgiler verir.
 
KORONER ANJİOGRAFİ VE KATETERİZASYON
Hastalar arasında en popüler teşhis yöntemidir. Girişimsel bir teşhis yöntemi olmasına rağmen teknik ilerlemeler ve tecrübenin artması ile riski son derece düşük bir işlem haline gelmiştir. Koroner arter hastalıklarının, doğumsal kalp anomalilerin, kalp kapak hastalıklarının ve daha birçok kalp hastalığının teşhisinde en doğru ve güvenilir bilgileri sağlar.
 
KORONER ANJİOPLASTİ VE STENT
Anjioplasti; anjiyografide gösterilen kritik darlıkların çok ince balon ile genişletilmesi suretiyle yapılır. Şimdiye kadar olan yöntemlerin aksine tanı değil tedavi şeklidir. Hasta için son derece rahat bir tedavi olup işlem sonrası normal iş hayatına dönüş süresi çok kısadır. Stent; anjioplasti ile açılan koroner damarların içine yerleştirilen ince tel örgücüklerdir. Tekrar daralma riskini azaltmak için kullanılırlar. İlaçlı ve ilaçsız olanları vardır.
 
İNTRA AORTİK BALON POMPASI
Kalp bir kopma olarak düşünülebilir. Kalp pompasının yetersiz kaldığı, ağır kalp krizi, açık kalp cerrahisi operasyonları gibi durumlarda kalbi desteklemek için kullanılır. Vücudumuzun en büyük damarlarının içine yerleştirilir.
 
GEÇİCİ / KALICI VE ÜÇ ODACIKLI KALP PİLİ (RESENKRONİZANSYON TERAPİSİ)
Lokal anestezi ile cilt altına yerleştirilerek uygulanır. Kalp atışlarının pompalama görevini engelleyecek derecede yavaşlaması, hızlanması ve düzensiz çalışması hallerinde sıklıkla kullanılır. Kalp atışları bozulduğunda kendiliğinden elektroşok veren tipleri vardır. Kalp yetmezliğinde kalp kaslarının kasılmasını daha organize hale getirerek faydalar sağlar.
 
PERKÜTAN BALON KAPAK VALVÜLOPLASTİ
Kalp kapaklarının ameliyatsız tedavi yöntemidir. Kireçlenerek daralmış, işleme uygun kalp kapaklarının kasıktan girilen tellerle ve balonla genişletilme işlemidir.