İç Hastalıkları (Dahiliye)

İç Hastalıkları (Dahiliye)

İç Hastalıkları Polikliniği, ilgilendiği alanın da geniş olması sebebiyle hastalara sistematik olarak bir bütün dahilinde bakar. Bu yüzden hastaların genellikle ilk başvuru yaptığı bölümdür. iç Hastalıkları Uzmanı teşhisini koyduğu hastayı cerrahi tedavi gerektiren durumlarda diğer branşlara da sevk edebilir.
 
Dahiliye Polikliniğinde şeker hastalığı, hipertansiyon, kansızlık (anemi), enfeksiyon, karaciğer hastalıkları ve daha birçok uzun dönemli sistematik hastalıkların teşhis ve tedavileri ile düzenli takipleri yapılmaktadır. Hastanemiz bünyesinde Dahiliye Hastalıklarının teşhis ve takibinde kullanılan geniş kapsamlı laboratuvar testleri imkanıda mevcuttur.
 
• Tiroid (Guatr) Hastalıkları
• Anemi ( Kansızlık)
• Hipertansiyon
• Diyabet (Şeker Hastalığı)
• Mide Barsak Hastalıkları (Hazım Yolları Şikayetleri)
• Enfeksiyon Hastalıkları
• Kolestrol Yüksekliği
• Romatizmal Hastalıklar
• Allerjik Hastalıklar
• Böbrek Hastalıkları
 
HEMATOLOJİ
 
Hemoglobinopatilerde tanı, tedavi ve genetik danışmanlık, lenfoma, lösemiler ve koagülasyon bozukluklarının tanı ve tedavisi gibi hematoloji hizmetleri vermektedir.