×
DUYURU: HASTA ZİYARETLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME İÇİN TIKLAYINIZ

Radyoloji Laboratuvarı

● MR 1.5 Tesla (Manyetik Rezonans Görüntüleme)
● Bilgisayarlı Tomografi (Multislice)
● Renkli Dopler Ultrason (4 Boyutlu)
● Ultrasonografi (3 ve 4 Boyutlu)
● Mamografi
● Skopi (C Kollu Röntgen)
● Direkt Röntgen
● Mobil Röntgen
● Kemik Yoğunluğu Ölçümü
● Panoramik Röntgen
● Sefalometrik Röntgen
 
DİJİTALİZE RÖNTGEN (CR)
Röntgen tüm kemik yapıları ve akciğer için kullanılan görüntüleme yöntemidir. Ayrıca bazı kontrast maddeler kullanılarak; böbrek fonksiyonları ve idrar yollarının görüntülenmesinde, yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak gibi tüm intestinal sistemin görüntülenmesinde kullanılır. Hastanemizde uygulanan dijitalize röntgen klasik röntgenden farklı olarak görüntü filminde değil bilgisayar ortamında oluşturulur. Uzman görüntünün ışık ayarlarını değiştirebilmekte, istediği bölgelerde büyütme yapabilmekte ve böylece teşhiste duyarlılık artmaktadır. Dijital sistemin kullanılması görüntü kalitesini arttırmakta ve kişinin aldığı radyasyon miktarı azalmaktadır. Ayrıca görüntüler CD’ye kayıt edilerek verilmektedir.
 
● Panoramik Röntgen
● Sefalometrik Röntgen
 
PANAROMİK RÖNTGEN
Panaromik röntgen tüm dişlerin ve çene kemiğinin daha az ışın alarak birlikte görüntülendiği bir tomografik röntgen çeşididir. Antalya Yaşam Hastanesi’nde Dijitalizasyon sistemi ile panaromik röntgen çekilmektedir.
 
MAMOGRAFİ
Mamografi meme kanseri şüphesinde ve taramasında kullanılan görüntüleme yöntemidir. Hastanemizde uygulanan Mamografi klasik mamografide olduğu gibi X- ışınları ila çalışır, ancak görüntü filmde değil bilgisayar ortamında oluşturulur. Dijital teknoloji ile film tekrarları en aza inmekte, düşük X – ışını dozları ile daha kaliteli görüntü elde etmek mümkün olmakta ve hastalar daha az ışın almaktadır.
 
● Renkli Dopler Ultrason (4 Boyutlu)
● Ultrasonografi (3 ve 4 Boyutlu)
 
4 BOYUTLU ULTRASONOGRAFİ VE RENKLİDOPPLER ULTRASONUGRAFİ
Ultrasonografi ses dalgaları kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Uygulama kolaylığı ve vücuda zararlı bir etkili bulunmaması nedeniyle sıklıkla kullanılan ve karın içi organların, yumuşak dokuların görüntülenmesinde tercih edilecek ilk incelemedir. En sık olarak karın ağrısı durumlarında, karaciğer ve safra kesesi hastalıklarında; böbrek, rahim ve yumurtalık hastalıklarında gebelik takibinde uygulanır.
 
Renkli Doppler Ultrasonografide; vücut ve organların damar içinde akan kanın akış yönünü, akış hızını, miktarını belirlemek ve bu akımı renkli olarak görüntülemekte mümkündür. En çok damar tıkanıklıklarında ve organların damarsal hastalıklarında tercih edilir.
 
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
Bilgisayarlı tomografi X – ışını (röntgen) kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. İnceleme sırasında hasta bilgisayarlı tomografi cihazının masasında hareket etmeksizin yatar. En çok uygulanan alanlar beyin, sinüsler, akciğer, karın bölgesi olur bu bölgelerin hastalıklarında ve teşhisinde kullanılır.
 
MANYETİK REZONANS (MR – EMAR)
Hastaya radyasyon vermeden uygulanan bir görüntüleme yöntemidir. MR ile organların, kemiklerin ve bazı dokuların görüntüleri alınır. Radyasyon kullanılmadığı için işlem esnasında hastaların ve uygulayan sağlık personelinin radyasyon alma tehlikesi yoktur. MR ile elde edilen üç boyutlu görüntüler ile teşhise önemli katkı sağlayabilir.
 
MR değişik amaçlarla uygulanabilir. En çok beyin hastalıklarında, sebebi bilenmeyen baş ağrılarında, bazı nörolojik hastalıklarda, omurga ve disk kaymalarının incelenmesinde, bel ve boyun fıtıklarında, omuz diz gibi eklemlerin ve bağların değerlendirilmesinde ve bazen de damar hastalıkların teşhisinde (MR angiografi) kullanılabilir.
 
Görüntüdeki bozuklukların önlenebilmesi için hastaların mümkün olduğunca hareketsiz yatması gerekmektedir. Hasta tetkik esnasında gürültü duyabilir. Ancak hastanemizde uygulama esnasında hastalara kulaklık eşliğinde müzik dinletilerek, gürültüden duyulan rahatsızlık en aza indirilebilir