×
DUYURU: HASTA ZİYARETLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME İÇİN TIKLAYINIZ

Klinik Laboratuvarlar

Laboratuvar bölümümüzde uzman doktorlar ve deneyimli ekiple acil ve rutin laboratuvar hizmetleri vermekteyiz. İlke olarak güvenilir sonuç elde etmeyi hedef edinmiş olmanın gereklerini yerine getiren Biyokimya laboratuvarımızda haftanın 7 gün 24 saati hizmet verilmektedir.
 
Bunun yanı sıra acil servisimize ve polikliniklerimize başvuran hastalar dışında sadece laboratuvar hizmeti için başvuran hastalara da hizmet verilmektedir.
 
Sağlık zinciri içinde hasta odaklı, bilgilendirici, yön gösterici olarak devam eden faaliyetlerimiz hastalıkların tanısına ve mevcut hastalıkların kronikleşmesini engellemeye yöneliktir. Laboratuvarımız uzman denetiminde olabildiğince hatasız ve sağlık sektörünün gereksinim duyduğu yetişmiş insan kaynağıyla üniversal düzeyde hizmeti amaçlamaktadır. Aynı zamanda misyonumuz toplum sağlığını yönlendirmede bilimsel kavramlar ışığında bilgi ve becerilerimizi kullanarak klinisyene veri üretmek, doğruluk, kesinlik, tekrarlanabilirlik ve denetlenebilirlik çerçevesinde de hastalarımıia test sonuçlarını doğru referans aralıkları içerisinde sunmaktır.
 
● Genel Check-up
● Diabet Paneli (Açlık - Tokluk Kan Şekeri)
● Şeker Yükleme Testi, HbA1c" 1 aylık kan şekeri ortalama değerini gösterir".
● Lipit Paneli (Total Kolestrol, HDL Kolestrol, LDL Kolesterol Trigliserid
● Karaciğer Fonksiyon Testleri (ALT, AST, gama GT, Total Protein, Albumin)
● Böbrek Fonksiyon Testleri (Üre, Kreatinin, Sodyum, Potasyum, Klor, Kreatinin Klirens)
● Hemogram (Tam Kan Sayımı), Sedimantasyon
● Serolojik Testler [ASO, CRP, RF, Tifo, Brusella, VDRL (sfiliz)]
● Koagülasyon (Pıhtılaşma) Testleri (PT, aPTT, Fibrinojen)
● Anemi (Kansızlık) Paneli [(Hemogram, Demir,
● Demir Bağlama, Ferritin, Vitamin B12, Folik Asit, Hemoglobin Elektroforezi (Talassemi)] Hormon Testleri (Tiroid ve Fertilite Hormonları)
● Hepatit (A, B, C), AIDS (HIV 1-2) Testleri
● TORCH (Gebelikte Araştırılan Enfeksiyonlar Paneli)
● Kültür-Antibiyogram
● Gaita ve idrar Testleri
● Sperm Analizleri ve Fertilizasyon için Sperm Hazırlama
● Gebelikte ikili-Üçlü Tarama Testleri (Down Paneli)
● Portör Tarama Testleri
● Tümör Belirteçleri
● (CEA,AFP,Ca125,Ca15-3,Ca19-9 PSA)