Yönetici Check-up (Kadın - 40 yaş altı)

LABORATUAR İNCELEMELERİ
Alkalen Fosfataz (ALP)
Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
 
Albumin
Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının takibini sağlar.
 
Glukoz(Açlık Kan Şekeri)
Diyabet (şeker) hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
 
Kolesterol, HDL
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının belirlenmesidir.
 
Kolesterol, LDL
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının belirlenmesidir.
 
Kolesterol, Total
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının belirlenmesidir.
 
Trigliserid
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının belirlenmesidir.
 
Kreatinin
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
 
Tam İdrar Tahlili
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
 
Potasyum
Güçsüzlüğün araştırılmasında kullanılır.
 
SGOT (AST)
Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
 
SGPT (ALT)
Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
 
Kalsiyum
Kasılmaların araştırılmasında kullanılır.
 
Sedimantasyon (Eritrosit Çökme Hızı)
Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
 
Ürik Asit
Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
 
Anti-HBs
Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
 
HbsAg
Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
 
Kan Sayımı Hemogram 18 parametre
Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
 
TSH
Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
 
CRP, HS (Hassas)
Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.
 
Vajinal Smear
Rahim ağzı kanseri ve iltihabı hastalıklarının erken teşhisi için uygulanan yöntemdir.
 
RADYOLOJİK İNCELEMELER
Meme Ultrasonografisi
Meme kanserinin erken tanısında kullanılır.
 
Akciğer Grafisi
Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
 
Tüm Abdomen Ultrasonografisi
Karın içi organlarda (böbrek, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, yumurtalık, rahim, büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belilenmesinde kullanılır.
 
KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
Ekokardiyografi

Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.
 
MUAYENELER
Muayene(Jinekoloji)
Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
 
Muayene (Kardiyoloji)
Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
 
Muayene (Göz)
Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
 
Muayene (K.B.B.)

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.