Yönetici Check-up (Erkek)

LABORATUAR İNCELEMELERİ

Alkalen Fosfataz (ALP)

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

Albumin

Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının takibini sağlar.

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)

Diyabet (şeker) hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

Kolesterol, HDL
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi , kollesterol metabolizmasının  belirlenmesi.

Kolesterol, LDL

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi , kollesterol metabolizmasının  belirlenmesi.

Kolesterol, Total
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi , kollesterol metabolizmasının  belirlenmesi.

Trigliserid

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi , kollesterol metabolizmasının belirlenmesidir.

Kan Sayımı Hemogram 18 parametre

Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.

Kreatinin
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Tam İdrar Tahlili

Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Potasyum

Güçsüzlüğün araştırılmasında kullanılır.

PSA (Total)

Erkeklerde prostat kanseri tarama testidir.

SGOT (AST)

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılır.

SGPT (ALT)

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılır.

GGT(G-Glutamil Transferaz)

Karaciğer , safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılır.

Sedimantasyon (Eritrosit Çökme Hızı)

Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.

Ürik Asit

Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.

Anti-HBs

Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

HbsAg

Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

CRP, HS (Hassas)

Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.

TSH

Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.

RADYOLOJİK İNCELEMELER

Akciğer Grafisi

Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Tüm Abdomen Ultrasonografisi

Karın içi organlarda (böbrek, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, yumurtalık, rahim, büyük damarlar gibi ) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

KARDİYOLOJİK İNCELEMELER

EKG (Elektrokardiyografi)

Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntemdir.

Treadmill – Efor Testi

Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmesinde kullanılır.

Ekokardiyografi

Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

MUAYENELER

Muayene (Dahiliye)

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.

Muayene (Üroloji)

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.

Muayene (Kardiyoloji)

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.

Muayene (Göz)

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.

Muayene (K.B.B.)

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.