VIP Check-up (Kadın)

LABORATUAR İNCELEMELERİ
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Diyabet (şeker) hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
 
Kolesterol ,HDL
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
 
Kolesterol, LDL
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
 
Kolesterol, Total
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
 
Trigliserid
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
 
Kan Sayımı Hemogram 18 parametre
Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
 
Kreatinin
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
 
Tam İdrar Tahlili
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
 
Bun
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
 
SGOT (AST)
Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
 
SGPT (ALT)
Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
 
Sedimantasyon (Eritrosit Çökme Hızı)

Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
 
Ürik Asit
Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
 
Dışkıda Gizli Kan
Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde kullanılır.
 
Gaita ( dışkı ) Mikroskobisi
Sindirim sisteminde parazit aranması.
 
TSH
Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
 
CRP, HS (Hassas)
Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.
 
Anti-HBs
Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
 
HbsAg
Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
 
Anti-HIV
AIDS hastalığına yol açan virusun tanısı için kullanılan testlerdir.
 
Anti-HCV
Hepatit C hastalığının tanısında kullanılır.
 
GGT(G-Glutamil Transferaz)
Karaciğer , safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
 
CA 19/ 9
Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.
 
CEA (Karsinoembriyonik Antijen)
Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.
 
CA 125
Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.
 
CA 15-3
Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.
 
AFP (Alfa – Fetoprotein)
Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.
 
Vajinal Smear
Rahim ağzı kanseri ve iltihabı hastalıklarının erken teşhisi için uygulanan yöntemdir.
 
RADYOLOJİK İNCELEMELER

Mammografi (Digital) çift taraflı
Meme kanserinin erken tanısında kullanılır.
 
Meme Ultrasonografisi
Meme kanserinin erken tanısında kullanılır.
 
Akciğer Grafisi
Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
 
Tüm Abdomen Ultrasonografisi
Karın içi organlarda (böbrek, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, yumurtalık, rahim, büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.
 
KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
Ekokardiyografi
Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.
 
EKG (Elektrokardiyografi)
Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntemdir.
 
MUAYENELER
Muayene (Dahiliye)
Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
 
Muayene (Jinekoloji)
Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
 
Muayene (Kardiyoloji)
Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
 
Muayene (Göz)
Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
 
Muayene (Üroloji)
Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
 
Muayene (K.B.B.)
Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.