VIP Check-up (Erkek)

LABORATUAR İNCELEMELERİ
Bun

Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Glukoz(Açlık Kan Şekeri)
Diyabet (şeker) hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

Kolesterol, HDL
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının belirlenmesi.

Kolesterol, LDL
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının kolesterol, total, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kolesterol, Total

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının kolesterol, total, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Trigliserid
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kan Sayımı Hemogram 18 parametre
Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.

SGOT (AST)
Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

SGPT (ALT)
Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

GGT(G-Glutamil Transferaz)

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

Kreatinin

Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Tam İdrar Tahlili

Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Sedimantasyon (Eritrosit Çökme Hızı)

Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.

Ürik Asit

Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.

Dışkıda Gizli Kan

Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde kullanılır.

Gaita ( dışkı ) Mikroskobisi

Sindirim sisteminde parazit aranmasında kullanılır.

TSH

Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.

CRP, HS (Hassas)

Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.

Anti-HBs

Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

HbsAg

Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

Anti-HIV

AIDS hastalığına yol açan virusun tanısı için kullanılan testlerdir.

Anti-HCV

Hepatit C hastalığının tanısında kullanılır.

CA 19/ 9

Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.

CEA (Karsinoembriyonik Antijen)

Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.

AFP (Alfa – Fetoprotein)

Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.

PSA (Serbest)
Erkeklerde prostat kanserinin tespitinde kullanılır.

PSA (Total)

Erkeklerde prostat kanserinin tespitinde kullanılır.

RADYOLOJİK İNCELEMELER

Akciğer Grafisi

Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Tüm Abdomen Ultrasonografisi

Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, yumurtalık, rahim, Büyük damarlar gibi ) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

KARDİYOLOJİK İNCELEMELER

Ekokardiyografi

Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

EKG (Elektrokardiyografi)

Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntemdir.

MUAYENELER

Muayene (Dahiliye)

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.

Muayene (Üroloji)

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.

Muayene (Kardiyoloji)

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.

Muayene (Göz)

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.

Muayene (K.B.B.)

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.