Standart Check-up

LABORATUAR İNCELEMELERİ
Alkalen Fosfataz (ALP)

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
 
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Diyabet (şeker) hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
 
Kolesterol, HDL
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının belirlenmesidir.
 
Kolesterol, LDL
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının belirlenmesidir.
 
Kolesterol, Total
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının belirlenmesidir.
 
Trigliserid
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının belirlenmesidir.
 
Kan Sayımı Hemogram 18 parametre
Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
 
Kreatinin
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
 
Tam İdrar Tahlili
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
 
SGOT (AST)
Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
 
SGPT (ALT)
Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
 
Sedimantasyon (Eritrosit Çökme Hızı)
Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
 
Ürik Asit
Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
 
TSH
Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
 
Anti-HBs
Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
 
HbsAg
Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
 
RADYOLOJİK İNCELEMELER
Akciğer Grafisi
Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
 
Tüm Abdomen Ultrasonografisi
Karın içi organlarda (böbrek, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, yumurtalık, rahim, büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.
 
KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
EKG (Elektrokardiyografi)

Kalp ritm (atım)düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntemdir.
 
MUAYENELER
Muayene(Dahiliye)

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.