Sigara İçenler için Check-up

LABORATUAR İNCELEMELERİ

Kan Sayımı Hemogram 18 parametre

Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
 
CRP
Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
 
Sedimantasyon (Eritrosit Çökme Hızı)
Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
 
Kreatinin
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
 
Kolesterol, HDL
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının belirlenmesidir.
 
Kolesterol, LDL
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının belirlenmesidir.
 
Trigliserid
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının belirlenmesidir.
 
KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
Ekokardiyografi

Kalp hastalıklarının erken tanısında kullanılır.
 
EKG(Elektrokardiyografi)
Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntemdir.
 
RADYOLOJİK İNCELEMELER
Thorax BT

Akciğerde şüpheli lezyonların ve kanserin erken tanısında kullanılmaktadır.


DİĞER HİZMETLER
Solunum Fonksiyon Testi

Akciğer ve bronşların kapasite ve fonksiyonlarını ölçmek için kullanılmaktadır.
 
MUAYENELER
Muayene (Göğüs Hastalıkları)

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
 
Muayene (Kardiyoloji)
Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.