Kardiyolojik Check-up

LABORATUAR İNCELEMELERİ
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)

Diyabet (şeker) hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
 
Sedimantayon (Eritrosit Çökme Hızı)
Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
 
Kolesterol, HDL
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının belirlenmesidir.
 
Kolesterol, LDL
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının belirlenmesidir.
 
Kolesterol, Total

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının belirlenmesidir.
 
Trigliserid
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının belirlenmesidir.
 
Kreatinin
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
 
CRP, HS (Hassas)
Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.
 
Lipoprotein (a)
Kalp-damar hastalıkları risk tesbitinde yardımcıdır. Kan yağlarının ölçümünde kullanılır.
 
Homosistein
Kalp krizi yatkınlığı olanların özellikle damar hastalıkları açısından değerlendirilir.
 
KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
EKG (Elektrokardiyografi)

Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntemdir.
 
Treadmill – Efor Testi
Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmesinde kullanılır.
 
Ekokardiyografi
Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.
 
MUAYENELER
Muayene (Kardiyoloji)

Genel fiziki muayene , sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.