Ekonomik Check-up

LABORATUAR İNCELEMELERİ
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Diyabet (şeker) hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

Kolesterol, HDL
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kolesterol, LDL
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kolesterol,Total
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının, değerlerinin düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kan Sayımı Hemogram 18 parametre
Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.

Kreatinin
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Tam İdrar Tahlili
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

SGPT (ALT)
Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

Sedimantasyon (Eritrosit Çökme Hızı)
Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
 
RADYOLOJİK İNCELEMELER
Akciğer Grafisi

Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
 
KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
EKG (Ekokardiyografi)

Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.
 
MUAYENELER
Muayene (Dahiliye)

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.