Çocuk Check-up

LABORATUAR İNCELEMELERİ

Sedimantasyon (Eritrosit Çökme Hızı) Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
 
CRP Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
 
Tam İdrar Tahlili Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
 
Dışkıda Parazit Aranması Dışkıda parazit ve parazit yumurtalarının aranmasıdır.
 
Kan Sayımı Hemogram 32 parametre Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.

Vitamin B12 Düzeyi  Vitamin B12 düzeyinin ölçümü yapılır. (Beyin ve Sinir gelişimi ile ilgilidir.)

Vitamin D Düzeyi Vitamin D düzeyinin ölçümü yapılır.

TSH Tiroid fonksiyonlarını değerlendirir

T3 ve T4 Tiroid fonksiyonlarını değerlendirir

Demir, Demir Bağlama Demir eksikliği kansızlığı tanısında kullanılır.

Ferritin Vücuttaki demir depoları seviyesini belirler
 
 

RADYOLOJİK İNCELEMELER

Tüm Abdomen Ultrasonografisi  Karın içi organlarda (böbrek, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, yumurtalık, rahim, Büyük damarlar gibi ) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

EKG  Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntemdir.


MUAYENELER

Muayene (Çocuk) Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
 
Muayene (KBB) Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
 
Muayene (Göz) Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.