40 yaş altı Check-up (Erkek)

LABORATUAR İNCELEMELERİ
Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının takibini sağlar.

Sedimantasyon (Eritrosit Çökme Hızı)
Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
 
Glukoz(Açlık Kan Şekeri)
Diyabet (şeker) hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

Kolesterol, HDL
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının belirlenmesidir.

Kolesterol, LDL
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının belirlenmesidir.

Kolesterol, Total
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının belirlenmesidir.

Trigliserid
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının belirlenmesidir.

Albumin
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kollesterol metabolizmasının belirlenmesidir.
 
Kan Sayımı Hemogram 18 parametre
Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.

Kreatinin
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Bun
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Tam İdrar Tahlili
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
 
Potasyum
Güçsüzlüğün araştırılmasında kullanılır.

SGOT (AST)
Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

SGPT (ALT)
​Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.


GGT(G-Glutamil Transferaz)
Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.


Ürik Asit
Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.

Anti-HBs
Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

HbsAg
Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

CRP, HS (Hassas)
Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.

TSH
Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
 
RADYOLOJİK İNCELEMELER
 
Akciğer Grafisi
Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
 
Tüm Abdomen Ultrasonografisi
Karın içi organlarda (böbrek, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, yumurtalık, rahim, büyük damarlar gibi ) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.
 
KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
 
EKG (Elektrokardiyografi)
Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntemdir.
 
Ekokardiyografi
Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.
 
MUAYENELER
 
Muayene (Dahiliye)
Muayene (Kardiyoloji)
Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.