×
DUYURU: Pandemi (COVID-19) Döneminde Hastalarımız ve Çalışanlarımız için Aldığımız Önlemlerden Bazıları
Yeni Nesil Görüntüleme Cihazlarının Tanı Tespitindeki Önemi

Yeni Nesil Görüntüleme Cihazlarının Tanı Tespitindeki Önemi

3 Tesla MR (Yüksek alan güçlü MR)

Manyetik reonans görüntüler en gelişmiş radyolojik tanı yöntemidir. MR temelde büyük bir mıknatıs olup, Tesla mıknatısın alan gücünü belirtmektedir. Tanıda kullanılan MR cihazları 0.2 T ile 3 T arasında alan gücüne sahiptirler. Alan gücü arttıkça MR cihazı ile daha kısa sürede, daha yüksek çözünürlükte görüntüler elde edilmekte ve ileri görüntüleme teknikleri yapılabilmektedir.

Yeni nesil 3T MR cihazları daha kısa, açıklıkları geniş ve daha sessiz olup hastalar açısından daha konforludurlar. 3T MR cihazları inceleme sırasında kullanılan vücut sarmalına (koil) bağlı olarak 32-64 gibi çok fazla kanaldan aynı anda veri topladıkları için görüntüleme yapılan tüm vücut bölümlerinde yüksek çözünürlüklü görüntüler ve fonksiyonel analizlerle tanıyı kolaylaştırmaktadırlar.

 

3T MR cihazının avantajları;

Beyinde;

            -Normal görüntülemede tüm sekanslarda tanı duyarlılığı yüksek, yüksek çözünürlüklü keskin görüntüler

            -MR traktografi ile sinir yolaklarının gösterilmesi, özellikle beyin tümörlerinde operasyon öncesi sinir yolakları tutulumu değerlendirilerek operasyonun planlanmasına olanak sağlar

            -Yüksek çözünürlüklü difüzyon-perfüzyon görüntüleme; beyinde tümör ve diğer hastalıkların ayırımı ve inme anında ve sonrasında ölü beyin dokusunun gösterilmesi

            -MR spektroskopi (singlevoksel, multivoksel); beyinde tümör dokularının normal dokulardan veya radyoterapi sonrası gelişmiş dokulardan ayrımı ve beyini tutan metabolik hastalıkların tanısı

            -Fonksiyonel görüntüleme (Bold imaging), beyinde aktif olan merkezlerin (konuşma, görme, motor hareketler gibi) gösterilmesi ve beyin tümörlerinde operasyonun buna göre planlanması

            -BOS akım inceleme; Hidrosefalide, BOS akım hız ve yönün değerlendirilmesi

Kalpte;

            -Yüksek çözünürlüklü görüntülerle kalp kas hareket bozuklukları, kalpteki iskemik alanların, kalp  kitlelerinin, doğumsal kalp hastalıklarının gösterilmesine ve kalp kasında tutulumla giden bazı hastalıkların tanısı konulması (T1 ve T2 mapping)

Batında;

            -Karaciğerin yüksek çözünürlüklü dinamik kontrastlı incelenmesi, tüm batın alanlarında yüksek çözünürlüklü diffüzyon görüntüleme ile kanser tanısı, safra yollarının kontrastsız gösterilmesi (MRCP), MR enterografi ile ince ve kalın bağırsak hastalıklarının tanısı, MR ürografi ile kontrastsız veya kontrastlı olarak böbrek toplayıcı sistemi, idrar yolları ve idrar kesesinin gösterilmesi

Kas ve iskelet sisteminde;

            -Çok ince kesitlerle (1mm ve daha ince) kıkırdak, menisküs, tendon ve bağların incelenmesi, MR artrografi ile kıkırdak, labrum ve menisküs patolojilerinin incelenmesi

Memede;

            -MR mamografi, yüksek çözünürlüklü perfüzyon görüntüleme ile birlikte, normal mamografide, ultrasonografide kanser açısından şüpheli olan kitlelerin değerlendirilmesi veya ailesel yüksek risk taşıyan ancak görüntülemelerinde patoloji saptanmayan hastalarda kanser odağı araştırılması,

Vasküler sistemde;

            -Kontrast madde kullanılarak tüm vücut damarları çok kısa sürede görüntülenmesi

            -Böbrek yetmezliği olan hastalarda, kontrast madde kullanılmadan özellikle böbrek damarları olmak üzere tüm vücut damarlarının gösterilmesi

Multiparametrik prostat görüntüleme;

            -Prostat bezinin farklı MR sekansları ile yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi ve kontrast madde kullanılarak perfüzyon incelemesi yapılarak kanser açısında şüpheli alanların saptanması,

3T MR cihazının en önemli avantajları arasında sayılabilir.

 

Özellikle multiparametrik prostat görüntüleme 3T MR cihazlarının yaygın olarak kullanıma girmesiyle biyopsi öncesi kanser açısından şüpheli alanların saptanmasında standart görüntüle yöntemi haline gelmiştir.

PROF. DR.Bumin Değirmenci

Radyoloji

Vakıf (ASV) Yaşam Hastanesi