Çocukluk Çağı Aşı Uygulamaları ve Önemi

Çocukluk Çağı Aşı Uygulamaları ve Önemi

            Enfeksiyon Hastalıklarından korunmak için kullanılan Aşılar İnsanoğlunun en önemli buluşudur. İlk çağlarda ortalama 18-20 yıl olan insan ömrü temiz suya ulaşımın sağlanması ve aşıların bulunması ile uzamıştır.

            Çocuklarımızın sağlıklı ve uzun bir yaşam sürebilmeleri için, onları aşılar ile enfeksiyon hastalıklarından korumak başta anne ve babalar olmak üzere hepimizin görevi olmalıdır.

            Kızamık; çok bulaşıcı, körlük, ensefalit (beyin şişmesine neden olan bir enfeksiyon), ciddi ishal ve buna bağlı dehidratasyon ve pnömoni gibi ciddi solunum yolu enfeksiyonu yapan, tedavisi olmayan, fakat aşı ile önlenebilir bir hastalıktır.

            1912 yılında  ABD'de  her yıl ortalama 6.000 kızamığa bağlı ölüm bildirilirken,1968 yılında kızamık aşısının kullanımına başlanması ile 1981 yılından itibaren, bildirilen kızamık vakalarının sayısı bir önceki yıla göre % 80 oranında azalmış ve 2000 yılında Amerika Birleşik Devleti kızamık hastalığının ortadan kaldırıldığını ilan etmiştir. Bu başarının sırrı  etkili bir aşılama programıdır.Tarihte aşıyla önlenebilir enfeksiyon hastalıklarından binlerce kişinin öldüğünü ve aşıların bulunması ile bu ölümlerin dramatik olarak azaldığını bilen hiçbir bilim insanı aşının gerekli olmadığını söyleyemez. Kızamık aşısının otizmi artırdığını iddia eden yayını yapan kişinin hekimlik diploması iptal edilmiştir. Yaşam kılavuzumuz her zaman bilim olmalıdır.