Çocuk ve Ergen Psikiyatri Nedir?

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Nedir?

Sağlık, sadece biyolojik olarak değil, psikolojik ve sosyal açıdan da iyilik halini tanımlamaktadır. Bu nedenle çocukarın ruhsal ve sosyal açıdan da değerlendirilmesi, desteklenmesi ve  ihtiyaç halinde  uygun müdahalelerin gerçekleştirilebilmesi gerekmektedir.Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları, dünyada ve ülkemizde gittikçe daha çok ihtiyaç duyulan, ve daha çok araştırılmakta olan bir tıp alanıdır. Çocuklar erişkinlerin küçük kopyaları değillerdir. Çocuklar ve ergenler büyüme ve gelişme süreci içindedirler. Gelişim ise çok değişkenli ve süreğen bir süreç olduğundan, erişkinler için geçerli ruh sağlığı tanımının dışına taşan özgün bir psikiyatrik gözlem ve değerlendirme gerektirmektedir. Çocuk ruh sağlığının değerlendirilebilmesi için farklı gelişim dönemlerine göre ruhsal yapılanma, biyolojik özellikler, mizaç, aile sistemi, çevresel faktörler ve tüm bu bileşenlerin dinamik etkileşimleri incelenmelidir.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri bölümlerinde 0-18 yaş arası bebek, çocuk ve ergenlerde :

■Zihinsel ve Ruhsal Gelişim Değerlendirmesi
■Çocuk ve Gençlerin Ruhsal Gelişimini Desteklemeye Yönelik Anne Baba Tutumları
■Davranış Bozuklukları
■Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
■Öğrenme Bozuklukları
■Okul Başarısızlığı ve Okul Sorunları
■Sınav Kaygısı
■Yaşıt Ilişkisi Zorlukları
■Kardeş Kıskançlığı ve Kardeş Kavgaları
■Anne-Baba-Çocuk/Genç Arasındaki Ilişki Sorunları
■Karşı Gelme, Aşırı Hareketlilik, Saldırganlık
■Konuşma Gecikmesi, Kekemelik Vve Konuşma Bozuklukları
■Tuvalet Eğitimi Zorlukları, Çiş ve Kaka Kaçırma
■Takıntılar
■Öfke Nöbetleri
■Tikler
■Uyku Bozuklukları
■Yeme Bozuklukları
■Korkular
■Parmak Emme, Tırnak Yeme, Saç Koparma
■Otizm Ve Diğer Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
■Depresyon ve Kaygı Bozuklukları
■Ergenlik Dönemi Sorunları
■Alkol Madde Kullanımı
■Intihar Girişimi

konularında danışmanlık, değerlendirme, tanı  ve tedavi hizmetleri verilmektedir.