Beş Yıllık Kol Ağrısı Yarım Saatlik İşlemle Son Buldu!

Beş Yıllık Kol Ağrısı Yarım Saatlik İşlemle Son Buldu!

Son beş yıldır özellikle iş yaparken sol kolunda şiddetli ağrı yakınması olan hastamız F.Y, ağrı nedeniyle kolunu kullanamaz hale geldiğini belirtmiştir. Bu şikayeti nedeniyle defalarca hastanelere başvurmuş, sıkıntının kalpten kaynaklı olduğu söylenerek birkaç defa kendisine koroner anjiyografi yapılmış,  fizik tedavi kliniğine başvurmuş, ağrı kesici ve kas gevşeticiler kullanmış ancak bir sonuca ulaşamamıştır. Son yapılan koroner anjiyografi işlemi sırasında sol kola giden damarda tıkanıklıktan şüphelenilerek sol kola BT anjiyografi yapılmış ve sol kola giden damarın aort (Şah Damarı) damarından çıkış yerinden tam tıkalı olduğu görülmüş ve açık kalp ameliyatına benzer bir ameliyat olması gerektiği söylenmiş ancak hasta kabul etmemiştir.

F.Y, ASV Yaşam Hastanesi’ne başvurduğunda sol kolunda sağa göre incelme ve güç kaybı olduğu olduğu tespit edilmiştir. Sol kol atardamarından girilerek ters yönden kol anjiyografisi çekilmiş, tıkanıklık yeri tespit edilmiş ve özel kateter, teller ve balonlar kullanılarak kola giden tam tıkalı damar açılarak şah damarına girilmiştir. Son olarak stent konulmuş ve tam açıklık sağlanmıştır. Konu ile ilgili Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Doğan Erdoğan, hastanın kontrol anjiyografisinde sol kol kan akımının normalleştiğini ve böylece F.Y.’nin tam sağlığına kavuşarak günlük yaşamına geri döndüğünü belirtmiştir.